Kjell's Opslag Kjell's Opslag
Terrascompleet.nl Terrascompleet.nl
Klusbedrijf Johan Bramer Klusbedrijf Johan Bramer
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI

Voorjaarsvergadering Dorpsbelangen

Maandag 20 maart 2017

BIDDINGHUIZEN - De Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Biddinghuizen nodigt haar leden van harte uit om aanwezig te zijn op de voorjaarsvergadering, die gehouden wordt op woensdag 29 maart 2017 aanstaande, om 20.00 uur in het Koetshuis te Biddinghuizen.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
1. Welkom, door dorpsvoorzitter Willem Feiken
2. Mededelingen
3. Verslagen werkgroepen
4. Financieel verslag 2016
5. Kascommissie
Aftredend: Lieuwe de Jonge
Zittend: Rob Moorman
6. Bestuurswisselingen
Het bestuur draagt de hieronder genoemde personen voor en is daarvoor bevoegd. Ook kunnen tien leden een voordracht maken. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur zijn ingediend.

Aftredend en herkiesbaar: Willem Feiken
Aftredend en herkiesbaar: Sabine Potgieter (voor één jaar)
Verkiesbaar als bestuurslid: Richard Bossenbroek

7. Rondvraag
8. Pauze
9. Presentaties:
• Matchpoint vrijwilligersbank – Esther van den Pol
• Samenloop voor Hoop – Trudy Stoker
• Leefbaarheidsmonitor – Gert Jan van Tilburg
10. Sluiting

De notulen van de vorige vergadering, de verslagen van de werkgroepen en het financieel verslag zullen bij de ingang van de zaal aanwezig zijn. U kunt dan een exemplaar meenemen.

Mocht u belangstelling hebben om deze vergadering bij te wonen, maar u bent nog geen lid van Dorpsbelangen, dan kunt u lid worden door het formulier in te vullen bij de ingang van de zaal.

Dorpsbelangen Biddinghuizen

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Dorpsbelangen
Biomassa van Werven Energie B.V. Biomassa van Werven Energie B.V.
Inzameling, verwerking, opslag en aanvoer van biomassa
Biddingringweg 23
8256 PB
Biddinghuizen
T 0321-330061
W http://www.vanwerven.nl/
Biomassa van Werven Energie B.V.
Biomassa van Werven Energie B.V.
Adverteerder in de rubriek Koetshuis
AH Jan Schuurhuis
AH Jan Schuurhuis
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top