Flevolamb Flevolamb
Sybit | Software op Maat Sybit | Software op Maat
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet

Vanavond inspraakavond De Graafschap

Woensdag 5 maart 2008
Vanavond inspraakavond De Graafschap
Foto: Gemeente Dronten

BIDDINGHUIZEN - Burgemeester en wethouders van Dronten maken bekend dat gereed is voorontwerp bestemmingsplan “De Graafschap”.

Het gebied waarop dit bestemmingsplan betrekking heeft ligt aan de zuidoostzijde van de kern Biddinghuizen, langs de Bremerbergweg en de Oldebroekerweg.

Dit bestemmingsplan bestemt het plangebied voornamelijk als uit te werken woongebied voor circa 700 woningen. De exacte verkaveling is nog niet bekend, maar dit bestemmingsplan geeft daar uitwerkingsregels voor.

U kunt de betreffende stukken van 25 februari 2008 tot en met 7 april
2008 tijdens openingstijden inzien bij:
- de publieksbalie van het gemeentehuis;
- de openbare bibliotheek te Biddinghuizen;
- de wijkpost te Biddinghuizen;
- het gehele plan is ook beschikbaar op www.dronten.nl onder het submenu Leven en Wonen, Bouwen en Wonen – bestemmingsplannen.

Inspraakavond
Op 5 maart 2008 om 19.30 uur zal in De Voorhof, Akkerhof 3 te Biddinghuizen, een inspraakavond worden gehouden. Tijdens deze avond wordt er een toelichting gegeven op het plan. Hierna kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om mondeling in te spreken.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een schriftelijke reactie indienen bij burgemeester en wethouders, t.a.v. de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling.

Van de inspraakreacties wordt een verslag gemaakt. Wanneer burgemeester en wethouders dit verslag hebben vastgesteld, is de inspraakprocedure afgerond. Bent u het niet eens met de wijze waarop de inspraak is verlopen, dan kunt u uiterlijk zes weken na vaststelling van het verslag een schriftelijke klacht indienen bij burgemeester en wethouders.

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Uitbreiding Biddinghuizen
AH Jan Schuurhuis
AH Jan Schuurhuis
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top