Adm. Financiële Advisering Kafa
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Teakhouten meubelen PolderTEAK

Regiovisie verstandelijke handicap in bibliotheken

Woensdag 28 maart 2001

BIDDINGHUIZEN - Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft het concept van de regiovisie 'Zorg voor mensen met een verstandelijke handicap' vastgesteld. Deze regiovisie is opgesteld door vijf partijen: zorgvragers, zorgaanbieders, gemeenten, zorgkantoor en provincie. Het doel van de regiovisie is om het aanbod van zorg voor mensen met een verstandelijke handicap af te stemmen op de vraag. Een concept hiervan ligt onder andere ter inzage in de Bibiliotheek Biddinghuizen.

In Flevoland wonen naar schatting ruim 2.400 mensen met een verstandelijke handicap. Ongeveer de helft hiervan is matig of ernstig gehandicapt. De verwachting is dat het aantal mensen met een verstandelijke handicap in Flevoland de komende tien jaar met circa 500 toeneemt. In het afgelopen jaar, waarin de regiovisie tot stand is gekomen, is er door alle betrokken instanties hard gewerkt om de wachtlijsten weg te werken. Voor een aanzienlijk deel is dat gelukt. Tussen 1 januari 2000 en nu zijn de meeste wachtlijsten voor ambulante vormen van zorg aan verstandelijk gehandicapten behoorlijk korter geworden. Alleen de wachtlijst voor mensen die woonvoorzieningen nodig hebben in combinatie met zorg en begeleiding, blijkt hardnekkig.

In het concept van de regiovisie dat nu is verschenen, staan tal van actiepunten die nog ondernomen moeten worden om de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap te verbeteren. Die actiepunten hebben onder meer te maken met de uitbreiding van woonzorgvoorzieningen, met aanpassingen in het onderwijs en met de uitvoering van de Wet Voorzieningen Gehandicapten. Uitgangspunt hierbij is steeds dat mensen met een verstandelijke handicap gewone burgers zijn, met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Voor zover de handicap ervoor zorgt dat mensen minder krijgen dan waar ze recht op hebben, kunnen ze daarvoor ondersteuning krijgen.

De uitvoering van de actiepunten in de regiovisie wordt geïnitieerd en gecontroleerd door een stuurgroep die speciaal voor dit doel in het leven wordt geroepen. Deze stuurgroep zal jaarlijks rapporteren aan Provinciale Staten. Daarnaast worden ook de andere organisaties die een rol hebben bij de zorg aan verstandelijk gehandicapten, van de activiteiten van de stuurgroep op de hoogte gehouden. De concept-regiovisie ligt vier weken (van 2 april t/m 27 april) voor algemene inspraak ter inzage op het provinciehuis in Lelystad, in de gemeentehuizen en in de bibliotheken in Flevoland. Daarna stellen Provinciale Staten de visie definitief vast.

Bron: Perscentrum Provincie Flevoland


nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Flevoland
AH Jan Schuurhuis
AH Jan Schuurhuis
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 17.2 °C
  • 6.0 mm
  • 19.4 °C
Weerstatistieken ->
BHZNet Giromanager
BHZNet Giromanager BHZNet Giromanager
BHZNet EK2024 Voetbalpoule
BHZNet EK2024 Voetbalpoule BHZNet EK2024 Voetbalpoule
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top