Fruit vers aan huis bezorgd Fruithandel Van Beek
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Teakhouten meubelen PolderTEAK
Sybit | Software op Maat Sybit | Software op Maat
Flevolamb Flevolamb

Plannen en werkzaamheden MFG

Vrijdag 22 januari 2010
Plannen en werkzaamheden MFG
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Dit jaar start de ontwikkeling van het MFG/educatief centrum. De komst is zeer gewenst, maar zal ook verplaatsingen, sloop, tijdelijke huisvesting en veranderende verkeerssituaties met zich meebrengen.

Vandaar dat woensdag veel dorpsgenoten naar de informatieavond kwamen, verzorgd door Dorpsbelangen, medewerkers van de gemeente Dronten en de toekomstige ‘gebruikers’ van het nieuwe centrum.

Het nieuwe gebouw is bestemd voor de basisscholen De Akkerwinde , De Tamarisk en De Wingerd. Ook zullen de bibliotheek, de voor- en naschoolse opvang en de peuterspeelzaal hier een huisvesting hebben. Wethouder Erik Langeweg vertelde over de realisatie van het educatief centrum.

Zo zal de moskee verhuizen naar een locatie buiten het gebied. De jeu de boules baan krijgt een nieuwe plek binnen het gebied en een deel van het parkeerterrein achter het kerkcentrum wordt verplaatst. Het opbaarcentrum en de bibliotheek worden gesloopt.

Basisschool De Akkerwinde en het gebouw van de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang worden ook afgebroken. Deze instellingen krijgen een tijdelijk onderkomen op het terrein naast De Wingerd, voor een duur van maximaal 2 jaar.

Zodra het educatief centrum is gerealiseerd komen de schoollocaties aan de Kopakker, Koolzaadhof en Boshof na sloop vrij. Deze worden ingericht als groen gebied. Op de locatie Koolzaadhof komen ook speelvoorzieningen. Een deel wordt meegenomen in het toekomstige herstructureringsplan.


Verkeersveiligheid
Al deze veranderingen brengen nieuwe verkeerssituaties met zich mee. De gemeente heeft hiervoor plannen voorgesteld. Zo worden rijroutes voor auto’s en fietsers daar waar mogelijk gescheiden om de verkeersveiligheid te bevorderen. Ook wordt gedacht aan eenrichtingsverkeer. Binnen de parkeerzone komen mogelijkheden voor zowel lang als kort parkeren. De zone voor kort parkeren is onder andere bestemd voor het brengen en halen van schoolgaande kinderen.

Op de kruising Havenweg/Baan zal een verkeersremmende maatregel worden aangebracht.

Onder de aanwezigen op de informatieavond leefden naast bezorgheid over de veiligheid ook suggesties voor verkeersmaatregelen.

Wethouder Langeweg roept iedereen met goede ideeën wat dit onderwerp betreft op deze te mailen naar de gemeente via k.van.erp@dronten.nl.

Mocht er behoefte zijn, dan wordt een aparte informatieavond belegd over de verkeersveiligheid.

Wethouder Filip van As gaf op de informatieavond aan dat het bijzonder is dat niet alleen de scholen bij de ontwikkelingen betrokken zijn, maar ook De Meerpaal, Stichting Flevomeer Bibliotheek, Kerkcentrum De Voorhof, Stichting Kinderopvang en Stichting Peuterspeelzaalwerk Dronten. Met elkaar, voor elkaar.

"Een spannend avontuur", aldus de wethouder van Onderwijs. Sjoerd Feenstra vertelde namens de scholen over de wensen die niet alleen zij, maar ook de kinderen hebben. Volgende week moeten de scholen hun verlanglijstje indienen. Hiermee gaat de architect aan de slag.

Planning
De procedure van aanpassing voor het bestemmingsplan wordt in 2010 doorlopen. Het definitieve ontwerp moet in december gereed zijn. In januari 2011 vangt de noodlocatie van De Akkerwinde aan. Dan kan in maart 2011 gestart worden met de bouw. Naar verwachting zal het educatief centrum in augustus 2012 opgeleverd worden en kunnen alle ‘gebruikers’ hun intrek nemen.

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Dorpsbelangen
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Afvalinzameling, recycling, kunststofrecycling, machineverhuur. Bestel uw rol- of afzetcontainer online.
Biddingringweg 23
8256 PB
Biddinghuizen
T 0321-631441
W http://www.vanwerven.nl/
Van Werven infra & recycling
Van Werven infra & recycling
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top