Tel. 0321-333169 Peter Evers
Adm. Financiële Advisering Kafa
Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change

Tafeltje Dekje zoekt chauffeurs

Zaterdag 23 februari 2013

BIDDINGHUIZEN - De Meerpaal is hard op zoek naar vrijwilligers die maaltijden willen bezorgen voor Tafeltje Dekje. Dit is een voorziening voor inwoners van Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant die tijdelijk of voor langere duur niet in staat zijn zelf voor de maaltijd te zorgen.

‘Het is voor het eerst in twaalf jaar dat ik niet uitkom met het rooster’, aldus coördinator Lammert Tjarks. Meer dan zeventig chauffeurs brengen namens Tafeltje Dekje om toerbeurten warme maaltijden rond.

De inwoners van de gemeente Dronten, die wellicht tijdelijk door sociale- en of medische omstandigheden niet (meer) in staat zijn om zelfstandig dagelijks een warme maaltijd te bereiden, te voorzien van een warme maaltijd, ongeacht hun leeftijd. De chauffeurs worden een week per vijf weken ingezet. De werktijden zijn van 11.30 tot 12.30 uur, ook in het weekend. Wie belangstelling heeft of iemand kent die zich een paar uurtjes wil inzetten, kan contact opnemen met Lammert Tjarks via 06 138 912 81.

Dienstverlening
Door het dagelijks bezorgen van de maaltijden geeft deze dienstverlening de extra mogelijkheid om bij cliënten signalen op te vangen die wijzen op vereenzaming, verwaarlozing of andersoortige sociale- en medische problematiek. Deze signalen worden door de senioren adviseurs van De Meerpaal opgepakt en doorgegeven naar de daartoe geëigende personen of instanties (huisarts, thuiszorg, maatschappelijk werk en politie) of krijgen een vertaling in het activiteiten aanbod van De Meerpaal. Sinds 1987 kan Tafeltje Dekje rekenen op een grote groep vrijwilligers.

De Meerpaal

actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top