Fruithandel Van Beek Fruithandel Van Beek
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
De Kubbe BV - Biddinghuizen De Kubbe BV - Biddinghuizen
PolderTEAK PolderTEAK

Voorzieningen verbeteren

Dinsdag 7 mei 2002
Voorzieningen verbeteren
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Een tweede, gedetailleerder onderzoek naar het voorzieningenniveau in de provincie Flevoland, bevestigt wat vorig najaar uit het eerste onderzoek al bleek: Ten opzichte van de rest van Nederland heeft Flevoland een fors tekort aan sociaal culturele voorzieningen en in de toekomst dreigt dat tekort alleen maar groter te worden.

Het achterblijven van voorzieningen voor onderwijs, medische zorg, welzijn, cultuur, recreatie, sport, horeca en detailhandel brengt een evenwichtige groei van Flevoland in gevaar. De provincie vindt dat de groei van het voorzieningenniveau gelijke tred moet houden met de groei van de bevolking in Flevoland.

Vorig jaar liet de provincie Flevoland voor het eerst onderzoeken hoe het voorzieningenniveau zich verhoudt tot de rest van Nederland. Om meer gedetailleerde gegevens te krijgen over de verschillende soorten voorzieningen is opdracht gegeven voor een vervolgonderzoek. Dat tweede onderzoek bevestigt de resultaten van het vorige.

Zuidelijk Flevoland (Almere en Zeewolde) is in het vervolgonderzoek vergeleken met de Noordvleugel van de Randstad, omdat Zuidelijk Flevoland voor een belangrijk deel op die regio is georiënteerd. Uit het onderzoek komt een helder beeld naar voren: wil Zuidelijk Flevoland wat betreft het aanbod van voorzieningen in de pas lopen met de noordvleugel van de Randstad, dan zal dat aanbod in 2015 tweeënhalf keer zo groot moeten zijn als in 2000 het geval was. De grootste inhaalslag in Zuidelijk Flevoland moet gemaakt worden bij het hoger onderwijs, de psychiatrische zorg en de mogelijkheden voor het bezoek aan culturele voorstellingen.

Voor het andere deel van Flevoland is een vergelijking gemaakt met het Nederlandse gemiddelde: In Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder zijn de te verwachten tekorten minder groot, maar met name in de psychiatrische hulpverlening en voorzieningen voor jongeren dreigt toch een zorgwekkende situatie te ontstaan.

De provincie Flevoland gebruikt de uitkomsten van de onderzoeken voor overleg met andere overheden en maatschappelijke instellingen. De doelstelling is om Flevoland te laten uitgroeien tot een zelfstandige provincie die net als andere provincies in grote mate zelfvoorzienend is.

Bron : Provincie Flevoland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Flevoland
Kafa
Kafa
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top