Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap

Opheffen Flevoland niet aan de orde

Zaterdag 18 mei 2002

BIDDINGHUIZEN - Commissaris van de Koningin Michel Jager:
"Opheffen Flevoland niet aan de orde"

"Een discussie over het voortbestaan van de provincie Flevoland is op dit moment niet aan de orde". Dat is de reactie van Flevolands Commissaris van de Koningin Michel Jager op de uitlatingen van demissionair minister Klaas de Vries over het opheffen van de provincie. De Vries deed die uitlatingen vandaag in Binnenlands Bestuur. "Het is teleurstellend dat de Rijksoverheid blijkbaar niet in staat is een gedegen reactie te geven op een uitstekende analyse van de commissie Geelhoed van de problemen in het openbaar bestuur."

Gedeputeerde Staten van Flevoland
Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland heeft al eerder geconstateerd dat er naar aanleiding van het advies van de commissie Geelhoed constructief gekeken kan worden naar het middenbestuur in Nederland. "Ons land heeft dringend behoefte aan een krachtig en slagvaardig bestuur, dat goed kan inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen die gemeente- en soms zelfs provincie-overstijgend zijn.

Nieuw regionaal bestuur nodig
Daarvoor is een nieuw regionaal bestuur nodig tussen het rijk en de gemeenten in dat taken en bevoegdheden overneemt van de huidige provincies én van de rijksoverheid. Het is een miskenning van de problemen waar het regionaal bestuur als geheel tegen aan loopt om te stellen dat dit met een simpele grenscorrectie kan worden opgelost. Eerst moet met ernst gekeken worden naar de positie van het regionaal bestuur en daaraan willen we onze bijdrage leveren. Pas dan moet worden bekeken of dat moet leiden tot schaalvergroting."

Teleurgesteld
Jager is bijzonder teleurgesteld over de uitlatingen van vandaag juist omdat het kabinet Kok, voordat het demissionair werd, geen enkele reactie geeft gegeven op het advies van Geelhoed. Hij hoopt dat het nieuwe kabinet de geschetste problemen en oplossingen in het rapport Geelhoed serieus ter hand zal nemen.

Bron: Provincie Flevoland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Flevoland
Teakhouten meubelen
PolderTEAK
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top