De Kubbe BV - Biddinghuizen De Kubbe BV - Biddinghuizen
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Klusbedrijf Johan Bramer Klusbedrijf Johan Bramer
Kjell's Opslag Kjell's Opslag

2 Miljoen voor randmeren

Dinsdag 24 april 2001
2 Miljoen voor randmeren
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Het college van Gedeputeerde Staten is akkoord met het convenant IIVR over de inrichting van de Flevolandse randmeren. Het college vraagt daarom toestemming aan Provinciale Staten om gedeputeerde Bouwmeester het convenant op 21 juni aanstaande te laten ondertekenen. Met de ondertekening geeft de provincie mede uitvoering aan de inrichtingsmaatregelen op basis van het Inrichtingsplan Veluwerandmeren. In het plan staat dat op het grondgebied van de provincie in en langs de randmeren natuur- en recreatieprojecten worden uitgewerkt. Zo wordt in het Nuldernauw een zogenaamd groen kruispunt aangelegd ter versterking van de verbinding voor de natuur tussen Horst en Nulde. Deze verbinding is met name bedoeld voor de das, de otter, de ringslang, de snoek en op termijn het edelhert. In het Veluwemeer wordt de Polsmatendam verlengd om een nog groter rustgebied te creëren voor watervogels. Afhankelijk van de jaargetijen kan het gebied of een deel ervan worden afgesloten. Aan de Flevolandse kust wordt in totaal 6,2 hectare strand aangelegd bij Zeewolde langs het Wolderwijd en in het recreatiegebied Bremerberg langs het Veluwemeer. Bij Bremerberg is daarnaast een bijna 3 hectare grote recreatiedam met recreatievoorzieningen gepland. Voor de watersport worden de vaarmogelijkheden vergroot in het Veluwemeer, Wolderwijd en Nuldernauw. Enkele bijzondere projecten betreffen de aanleg van sportvissteigers voor minder-validen en het zoveel mogelijk in oude glorie herstellen van cultuurhistorisch havenhoofd Elburg. De plannen worden tussen 2002 en 2010 uitgevoerd. De provincie stelt vanuit het Europese programma voor Flevoland een bedrag van ??2.150.000,- ter beschikking. Het plan voor de verbetering van de inrichting van de randmeren is tot stand gekomen op initiatief van Rijkswaterstaat, in het kader van het bestuurlijk overleg BOVAR (Bestrijding OVermatige Algengroei in de Randmeren). Dit heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met de betrokken rijksdepartementen, provincies, gemeenten en waterschappen in het gebied tezamen met de natuur-, landbouw- en recreatieorganisaties en de burgers en bedrijven in het gebied. Met de ondertekening van het convenant IIVR op 21 juni aanstaande, waarvoor Provinciale Staten op 7 juni goedkeuring moeten verlenen, wordt een punt gezet achter een periode van vier jaar voorbereiding en wordt een start gemaakt met de uitvoering van het plan.Bron: Provincie Flevoland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Flevoland
Kjell's Opslag
Kjell's Opslag
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top