Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Tel. 0321-333169 Peter Evers
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis

Uitstel Hanzelijn onacceptabel

Woensdag 18 september 2002

BIDDINGHUIZEN - Flevoland wil alles op alles zetten om uitstel van de Hanzelijn te voorkomen. Het voorstel van het kabinet om aanleg van de Hanzelijn van Lelystad naar Zwolle met vijf jaar uit te stellen is onverstandig.

"De Hanzelijn is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het Oosten en Noorden van het land, en uitstel is voor ons onacceptabel," zo vindt het Flevolandse college van Gedeputeerde Staten.

Samenwerking met Overijssel
Tot aan de behandeling van de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zal de provincie zich uitermate inspannen om de kabinetsplannen ten aanzien van de Hanzelijn terug te draaien. Samenwerking met Overijssel is daarbij vanzelfsprekend. In de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat staat dat het kabinet de aanleg van de Hanzespoorlijn Lelystad-Zwolle vijf jaar wil vertragen. Volgens de provincie Flevoland mag daarvan geen sprake zijn.

Afspraken met vorig kabinet
Gedeputeerde De Raad: “De Hanzelijn is een belangrijke spoorverbinding tussen West- en Noord-Oost-Nederland, waarover goede afspraken zijn gemaakt met het vorige kabinet. De spoorverbinding is essentieel voor de economische ontwikkeling van Flevoland en die van de Randstad en het Noordoosten van ons land. De verbinding vormt een onmisbare schakel die volgens afspraak in 2009 af moet zijn. Het is onbegrijpelijk dat dit kabinet de urgentie van de Hanzelijn niet onderkent.”

2,73 miljard voor Zuiderzeelijn
Het ministerie van Verkeer en Waterstaat beweert dat uitstel van de Hanzelijn nodig is om de toezegging van het vorige kabinet over de Zuiderzeelijn (een investering van 2,73 miljard euro door het Rijk) gestand te doen. De provincie Flevoland maakt ernstig bezwaar tegen die redenering. Hanzelijn en Zuiderzeelijn zijn twee wezenlijke verbeteringen van de infrastructuur in Nederland, die onafhankelijk van elkaar een toegevoegde waarde hebben. Het kabinet neemt door deze manier van redeneren de actuele economische potentie van de gebieden buiten de Randstad niet serieus.

Bron: Provincie Flevoland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Spoorwegen
Hoogeveen Multi Service
Hoogeveen Multi Service
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top