Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen
Flevolamb Flevolamb
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Teakhouten meubelen PolderTEAK

Koetshuis over naar gemeente: verslag vergadering

Donderdag 28 november 2002
Koetshuis over naar gemeente: verslag vergadering
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Het Koetshuis wordt, als Dorpsbelangen en gemeente de onderlinge afspraken op een rij kunnen krijgen, overgedragen aan de gemeente. Dat was de belangrijkste conclusie woensdagavond tijdens de rumoerige vergadering van Dorpsbelangen. Het gebouw gaat op zijn vroegst medio volgende week weer open.

In grote getale waren leden van Dorpsbelangen en belangstellenden naar De Voorhof gekomen voor de algemene ledenvergadering van Dorpsbelangen, om meer duidelijkheid te krijgen over de situatie rond Het Koetshuis. De naar schatting 200 aanwezigen waren getuige van een rumoerige en lange avond, waarbij vooral de gemeente Dronten veel verwijten kreeg.

Gebrom en gemor
Dorpsbelangen, vertegenwoordigd door voorzitter Kroes, penningmeester Dekkers en secretaris Oosterkamp, had de grootste moeite om de vergadering te leiden. Kroes opende de avond nog op de verwachte manier, maar al tijdens zijn uiteenzetting over de financiën van Het Koetshuis over de afgelopen jaren klonk er gemor vanuit de menigte. De uiteenzetting bleek een lange opsomming over statuten, exploitatiegelden, euro’s, guldens en het onderzoek van Deloitte & Touche eerder dit jaar. Sinds 2001 blijken er tekorten te zijn in Het Koetshuis, welke begin 2002 waren opgelopen tot 15.000 euro. De gemeente had op basis van deze berichten besloten de subsidie niet jaarlijks, maar per kwartaal te verstrekken.

Verwachte argumenten van sprekers
Na het relaas van Dorpsbelangen volgde een reactie hierop van wethouder Braaksma. Hij gaf hierin onder meer aan eerst alle zaken helder te willen hebben voordat hij verder wilde met Het Koetshuis. In de loop van 2002 werd besloten de subsidie voor het vierde kwartaal niet te verstrekken.Publieksmicrofoon
De eerste reacties werden hierop gegeven via de in de zaal geplaatste ‘publieksmicrofoon’. Hierbij werden ondersteunende argumenten niet geschuwd en werden punten als het tekort bij de gemeente Dronten van € 725.000, Optisport als tussenpersoon en zwembad Overboord gebruikt. Mevrouw Baars overhandigde namens de 2e kamer 300 handtekeningen aan Dorpsbelangen, om nog eens aan te geven dat veel gebruikers het niet eens zijn met de gang van zaken. Veel van de sprekers werden in hun betoog beantwoord met applaus en gejoel, omdat hierin meningen van de toehoorders op de juiste manier werden verwoord.

Constructief
Het duurde nog tot vlak voor de pauze tot het eerste constructieve punt door één van de sprekers werd aangedragen. Tegen kwart over negen stelde Dhr. Jochemsen de vraag of inderdaad het voorstel van Dorpsbelangen was dat het Koetshuis werd overgedragen aan de gemeente. Na de koffiepauze werd vrijwel direct een voorstel gedaan aan de leden: of Dorpsbelangen failliet laten gaan (waarbij het bestuur van de vereniging ook nog eens hoofdelijk aansprakelijk is), óf het gebouw overdragen aan de gemeente. Dat de aanwezigen nog niet overtuigd waren, was snel duidelijk. Niemand stemde voor het eerste voorstel en het tweede kon rekenen op 15 stemmen. Er bleek te weinig bekend over de gevolgen van het voorstel.

Stichting Koetshuis
De gemeente lichtte het idee toe, waarbij de volgende punten de kern vormen:

 • Het beheer van het gebouw wordt ondergebracht in een stichting;
 • Voor deze stichting moet een bestuur worden gevormd, waarvoor al drie toezeggingen zijn;
 • Afspraken tussen gemeente en Het Koetshuis worden schriftelijk vastgelegd;
 • Het gebouw moet eerst worden ‘opgestart’, waarbij ook met alle gebruikers van het gebouw gesproken moet worden.

  Voor 3 december betalen
  Daarbij komt nog een urgenter punt. Dorpsbelangen geeft aan dat op 3 december rekeningen voldaan moeten worden, welke bij wanbetaling kunnen leiden tot een faillissement en een langere sluiting van het gebouw. De gemeente heeft hierop aangegeven deze dan over te willen nemen van Het Koetshuis.

  Voorstel aangenomen
  Tegen het einde van de vergadering werd nogmaals een stemming gehouden, waarbij nu bijna iedereen de hand opstak en ‘voor’ stemde. Het bestuur van Dorpsbelangen heeft hiermee ‘het mandaat gekregen om met de gemeente een structuur op te zetten voor overdracht van Het Koetshuis naar de gemeente’. Concreet betekent dit dat Het Koetshuis naar alle waarschijnlijkheid wordt overgedragen aan de gemeente, maar door alle afspraken die er nog moeten worden gemaakt op zijn vroegst pas woensdag weer open gaat.

  Redactie BHZ-Net

 • nieuwsrubrieken
  Adverteerder in de rubriek Dorpsbelangen
  Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
  Afvalinzameling, recycling, kunststofrecycling, machineverhuur. Bestel uw rol- of afzetcontainer online.
  Biddingringweg 23
  8256 PB
  Biddinghuizen
  T 0321-631441
  W http://www.vanwerven.nl/
  Van Werven infra & recycling
  Van Werven infra & recycling
  Adverteerder in de rubriek Koetshuis
  Kapsalon Beautiful Change
  Kapsalon Beautiful Change
  actueel nieuws
  in de bhznet.nl winkel
  zoeken
  gerelateerd nieuws
  Agenda 3 dagen Meer agenda ->
  Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
  Toevoegen
  in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
  twitter facebook rss top