Sybit | Software op Maat Sybit | Software op Maat
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Teakhouten meubelen PolderTEAK
Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen

Ruimtelijke ordening

Zondag 4 maart 2001
Ruimtelijke ordening
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Burgemeester en wethouders van Dronten maken ingevolge het bepaalde in artikel 22, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend dat de gemeenteraad van Dronten in zijn vergadering van 22 februari 2001 heeft besloten dat voor het perceel grond:

  • gelegen tussen "De Driehoek" en de Noorderbaan te Biddinghuizen, kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie E, de nummers 497, 1046, 706, 707, 1272 en 1116 (gedeeltelijk), waarop de bestemming "woon-werken" zal worden gerealiseerd, een bestemmingsplan wordt voorbereid;
  • gelegen aan de Olstertocht te Biddinghuizen, kadastraal bekend gemeente Dronten, sectie D, de nummers 329, 1312 en 1274, een bestemmingsplan wordt voorbereid dit in verband met de voorgenomen bouw van een lijnopstelling van een 6-tal windturbines.

De desbetreffende raadsbesluiten met bijbehorende tekeningen liggen met ingang van 5 maart 2001 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Dronten. Inzage in deze stukken is mogelijk bij de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling, kamer 205, tussen 09.00-12.00 uur. Bent u niet in de gelegenheid om tijdens genoemde tijden langs te komen dan kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw C.M. Dijkstra van genoemde dienst (tel. 0321 388337), om een afspraak te maken voor een ander tijdstip.

Indien aan dit besluit voorwaarden zijn verbonden, ten gevolge waarvan u meent rechtstreeks in uw belangen te zijn getroffen, kunt u in het kader van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken volgende op de dag na datum van het nemen van genoemd besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Dronten, Postbus 100, 8250 AC Dronten.

Dronten, 2 maart 2001.

Bron: http://www.dronten.nl

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Ruimtelijke Ordening
Kapsalon Beautiful Change
Kapsalon Beautiful Change
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top