Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Sybit | Software op Maat Sybit | Software op Maat
Flevolamb Flevolamb
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Fruit vers aan huis bezorgd Fruithandel Van Beek

Partijen praten over toekomst Biddinghuizen

Donderdag 5 februari 2004
Partijen praten over toekomst Biddinghuizen
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - De vier scholen uit Biddinghuizen hebben woensdagavond in de vorm van een symposium in De Voorhof een brainstorm gehouden over de toekomst van Biddinghuizen.

Onder uitstekende leiding van Frank de Graaf, voormalig directeur van De Rank, werd dit 'hersenhozen over de leefbaarheid' middels vier stellingen besproken. Van de uitgenodigde organisaties hadden bijna alle een afvaardiging gestuurd - een grote opkomst dus. Behalve de scholen zelf waren er mensen van het wijkteam, GGD, De Schoof, Dorpsbelangen en de gemeentepolitiek uitgenodigd.

Stellingen
De stellingen die tijdens de avond aan bod kwamen luidden:
1) De toewijzing van goedkope huurwonigen heeft consequenties voor de maatschappelijke stabiliteit van de oude wijken en van de totale samenleving van Biddinghuizen;
2) Door de toenemende sociaal-emotionele onrust, voor een belangrijk deel voortvloeiend uit instabiele gezinssituaties, komt er een te grote druk op leerkrachten. Door het inadequaat functioneren van vooral Bureau Jeugdzorg moet het onderwijs steeds meer deze verantwoordelijkheid overnemen;

Integrale aanpak
3) Om ontwikkelingen ten goede te keren is een integrale aanpak gewenst tussen met name onderwijs, gezondheidszorg en sociaal-cultureel werk. Vooral de aandacht voor de invulling van buitenschoolse activiteiten vraagt om afstemming en overleg tussen alle participanten, die zich bezig houden met de vrije tijdsbesteding van kinderen van 4 tot 12 jaar;
4) Voor een kansrijk perspectief voor Biddinghuizen zijn investeringen nodig t.b.v. woningbouw en nieuwe voorzieningen voor primair onderwijs in samenhang met voor - en naschoolse opvang.

Wat in de discussie vooral ook naar voren kwam, was dat de bureaucratie binnen de begeleiding van kinderen veel tijd en energie in beslag neemt.

Aanleiding
De aanleiding tot de avond, die op initiatief van de scholen werd gehouden, is de zorg die zij hebben over de huidige ontwikkelingen. Er is een neerwaartste lijn in leerlingenaantallen, de schoolpopulatie verandert en er is een verdichting van de sociaal-economische politiek bij kinderen èn hun ouders.

Redactie BHZ-Net

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Basisscholen
Kapsalon Beautiful Change
Kapsalon Beautiful Change
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 20.2 °C
  • 12.2 mm
  • 21.1 °C
Weerstatistieken ->
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top