Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Pelletkachels advies en verkoop Pelletkachels Flevo
Sybit | Software op Maat Sybit | Software op Maat

Stand van zaken winkelcentrum

Donderdag 4 maart 2004

BIDDINGHUIZEN - In december bent u via deze pagina bijgepraat over de ontwikkelingen in het winkelcentrum van Biddinghuizen. Daarin werd een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden aangekondigd.

De omwonenden zijn inmiddels geïnformeerd over de actuele stand van zaken. De avond voor belangstellenden zal samenvallen met de start van de planologische procedure voor het centrum. Deze avond vindt naar verwachting voor de zomervakantie van dit jaar plaats. Via deze pagina wordt u tijdig geïnformeerd over de exacte datum.

Omwonenden
Op 14 januari j.l. heeft de informatieavond voor omwonenden plaatsgevonden. Het plan is over het algemeen goed ontvangen, maar er zijn natuurlijk ook kritische vragen gesteld.

De vragen hebben met name betrekking op de nieuwe weg rond het winkelcentrum, de verkeersveiligheid en de toename van het vrachtverkeer. De gemeente heeft erkend dat het gepresenteerde plan op enkele onderdelen verbeterd kan worden.

De vragen en opmerkingen zijn vastgelegd en er wordt momenteel druk gepuzzeld om het plan beter af te stemmen op de wensen van de omwonenden.Aanzicht van de achterbaan (groot formaat)

Aanzicht Dreef / Baan (groot formaat)
Ontwikkelaar Plegt-Vos
Plegt-Vos is al geruime tijd bezig met de verwerving van de te slopen panden. Onderdeel van deze onderhandelingen is het zoeken naar een nieuwe locatie voor de ondernemers. Hoewel deze fase nog niet is afgerond, verloopt dit proces volgens schema.

Het grootste deel van de panden in het winkelcentrum blijft bestaan. De architect van het centrum doet voorstellen voor de aanpassing van de gevels, zodat de gevels van de bestaande panden straks naadloos aansluiten op de gevels van de nieuwbouw. De architect legt momenteel de laatste hand aan de ‘toolbox’ die hiervoor wordt ontwikkeld.

Gemeente
De gemeente houdt zich bezig met de nadere uitwerking van de opmerkingen van omwonenden ten aanzien van het openbaar gebied. De opmerkingen van de omwonenden worden zoveel mogelijk verwerkt. Zij worden zo spoedig mogelijk geïnformeerd over eventuele aanpassingen.

De gemeente is momenteel in onderhandeling met Oost Flevoland Woondiensten (OFW) over de invulling van het gebied naast het winkelcentrum; De Tas. Deze ontwikkeling bevindt zich in de voorbereidende fase.

Het is de bedoeling om op die locatie seniorenappartementen te bouwen. Daarnaast voeren Plegt-Vos en OFW gesprekken over de nieuwe appartementen boven het winkelcentrum.

Informatieavond
De informatieavond voor belangstellenden zal worden gekoppeld aan de start van de vrijstellingsprocedure. De start van de procedure wordt voor de zomer van 2004 verwacht en is onder meer afhankelijk van de onderhandelingen over de te slopen panden. Via deze pagina wordt u geïnformeerd over de exacte datum, plaats en tijd van de bijeenkomst.

Informatie
Voor meer informatie over de ontwikkelingen in het winkelcentrum van Biddinghuizen, kunt u contact opnemen met Thijs Klompmaker, dienst Ruimtelijke Ordening, afdeling Economische Zaken, telefoon 0321-388 337, e-mail: t.klompmaker@dronten.nl.

Persvoorlichting Gemeente Dronten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Winkelcentrum
Verkeersschool Kooij&Wallet
Verkeersschool Kooij & Wallet
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top