Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Flevolamb Flevolamb
Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen

Brandweer gemeente Dronten bestaat 40 jaar

Vrijdag 9 april 2004
Brandweer gemeente Dronten bestaat 40 jaar
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Vorig jaar juli bestond de brandweer van de gemeente Dronten 40 jaar. Omdat de eerste paal van de nieuwe brandweerkazerne al de grond in was, is er voor gekozen om de viering van het 40-jarig bestaan uit te stellen tot de opening van het nieuwe pand.

Hieronder leest u meer over het ontstaan van de brandweer en er worden wat geschiedenis branden beschreven die u zich misschien nog wel kan herinneren.

Ontstaan van de brandweer
In 1957 is Dronten drooggelegd en vanaf 1962 woonden hier de eerste mensen. Voordat Dronten een gemeente werd, werd het hier de Zuidelijke IJselmeerpolders (ZIJP) genoemd. Hieronder vallen de huidige gemeenten Lelystad en Dronten.

Er was in ZIJP nog geen brandweergroep werkzaam. Bij Lelystad-haven, Hardersluis en Ketelhaven was wel wat brandweermateriaal aanwezig, maar de hoofdbrandweertaak werd uitgevoerd door de vrijwillige brandweer van de Noordoostelijke Polder (later Noordoost polder). Zij kregen daarbij ondersteuning van Kampen en Harderwijk.

Brandweer ZIJP
In 1954 werden de brandweergroepen Lelystad en Hardersluis geformeerd en in 1955 kwam hier de groep Ketelhaven bij.

In 1956 werd de heer J. Jaspers benoemd tot commandant van de vrijwillige brandweer ZIJP, waar bovengenoemde groepen onder vielen. In 1957 komt hier, na het bouwen van het tijdelijk woonoord Roggebotsluis, de groep Roggebotsluis bij.

Eerste brand
Een jaar later wordt hier de brandweergroep Oud Dronten aan toegevoegd. Eind 1959 bestaat de vrijwillige brandweer uit 8 brandmeesters en 25 brandwachten. Op 27 mei 1961 wordt door de commandant een integraal voorstel gedaan aan de Landrost. Dit werd de basis voor de organisatie en inrichting van de brandweer. De eerste grote brand in de huidige gemeente Dronten (9 juli 1955) betrof een brand aan boord van een drijvend asfaltschip. De brand werd geblust door de groep Hardersluis.

Brandweer gemeente Dronten
Begin zestiger jaren wordt de brandweergroep Dronten geformeerd en is er sprake van de eerste georganiseerd vorm van de huidige brandweer gemeente Dronten.

De organisatie wordt een jaar later gewijzigd. De brandweer bestaat nu uit de groepen; Dronten 1 en 2, Dronten centrale werkplaats, Biddinghuizen, Swifterbant en de hulppost Lelystad-haven.

In 1962 worden er twee brandweervoertuigen (Z.I.J.P 1 en 2) afgeleverd. Eén daarvan is nog steeds in het bezit van de brandweer gemeente Dronten. De ZIJP 1 is door leden van het korps opgeknapt en wordt nu gebruikt bij speciale gelegenheden.


ZIJP 1

In 1965 worden in Biddinghuizen en Swifterbant de brandweergarages “De Baan” en “De Zoom” in gebruik genomen. De huidige brandweerkazerne aan de Havenweg in Dronten wordt 5 jaar later bemand.

In 1972 wordt Dronten een gemeente en wordt de heer F.J. van Veelen de nieuwe commandant van de vrijwillige brandweer. Na 10 jaar volgt de heer J. de Boer hem op. De heer J. de Boer is op dit moment nog steeds commandant van de brandweer gemeente Dronten.

De regionale brandweer Flevoland is op 1 september 1987 tot stand gekomen.

6 korpsen
De regio wordt gevormd door de 6 gemeentelijke brandweerkorpsen van de provincie Flevoland. Een jaar later wordt de regionale alarmcentrale en het regionale verbindingsnet in gebruik genomen. Hierdoor komt de centrale Dronten te vervallen.

Op 1 juni 1995 wordt de eerste beroeps de heer J. Twigt aangesteld. In juni 1996 wordt door de gemeenteraad, tijdens een grote brand aan de Van der Hamlaan, de beleidsnota brandweer 1996 – 2006 goedgekeurd. Door dit plan wordt er voor de periode van 10 jaar een beleidslijn voor de brandweer gemeente Dronten uitgezet.

Grootschalige inzetten van de brandweer
In dit stuk leest u een kort overzicht van enkele grote branden uit de geschiedenis die veel mensen zijn bijgebleven.

Op 2 en 3 december 1968 woedt er een zeer grote brand bij het bedrijf Lelyland (Nu: het bedrijf Agrifirm) aan de Havenkade in Dronten. Met inzet van al het personeel en materiaal en met behulp van omliggende korpsen is de brand aangepakt. Het nablussen heeft tot voor de Kerst geduurd.

Op 14 april 1978 woedt er in een winkelcentrum van Lelystad een zeer grote brand waarbij eenheden uit de gemeente Dronten bijstand verlenen.

Veel mensen kunnen zich ook nog wel de grote brand op 1 juni 1980 bij firma Draka in Swifterbant herinneren. Door de verbranding van PVC kwamen er veel zoutzuurdampen vrij. Inzet vergde een week.De brand wordt geblust met assistentie van korpsen uit de regio.


Brand bij Firma Draka Swifterbant

Zaterdag 11 april 1992 ontstaat een zeer grote brand bij Bangma Verpakking aan de Houtwijk te Dronten. Er wordt door het korps en de omliggende buurkorpsen grootschalig ingezet.

In 1992 en 1995 wordt bijstand geleverd aan respectievelijk de Bijlmermeerramp en de wateroverlast in Limburg.

Heden
Inmiddels bestaat brandweer gemeente Dronten uit en ongeveer 60 vrijwilligers en 5 beroepskrachten. Deze zijn verdeeld over de dorpen Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant.

De kazernes in de dorpen zijn sterk verouderd en de plannen voor het bouwen van drie nieuwe kazernes zijn al goedgekeurd. Het is zelfs zo dat de nieuwe brandweerkazerne in Dronten begin april al technisch wordt opgeleverd. Op 20 april vindt naar verwachting de verhuizing plaats.

Het streven is dit jaar nog te starten met de bouw van de kazernes in Swifterbant en Biddinghuizen.

De kazerne in Dronten wordt op 14 mei officieel geopend en op 15 mei bent u allen van harte welkom om een kijkje te nemen bij de brandweer. U kunt dan veel doen, zien en lezen met betrekking tot zowel het heden als het verleden van de brandweer gemeente Dronten.

Informatiepagina Gemeente Dronten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Brandweer
Adm. Financiële Advisering
Kafa
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top