Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Adm. Financiële Advisering Kafa
Flevolamb Flevolamb

SMAD en Schoof worden Stichting Meerpaal

Vrijdag 5 november 2004

BIDDINGHUIZEN - Stichting Multifunctioneel Accommodatiebeheer Dronten (SMAD) - beheerder van Het Koetshuis - en welzijnsorganisatie de Schoof zijn twee van de partijen die gaan fuseren in een nieuwe Stichting De Meerpaal.

In overleg met de Gemeente Dronten hebben zes enthousiaste en deskundige personen besloten om op vrijdag 5 november de Stichting De Meerpaal op te richten. Als Raad van Toezicht zullen zij de eindverantwoordelijkheid gaan dragen voor deze nieuwe organisatie, waarin naar verwachting de huidige theaterorganisatie Meerpaal BV, welzijnsorganisatie de Schoof, het Centrum voor Kunstzinnige Vorming en de Stichting Multifunctioneel Accommodatiebeheer Dronten zullen gaan fuseren.

Dorpshuis
De nieuwe Meerpaalorganisatie wordt straks niet alleen verantwoordelijk voor het beheer van de Meerpaal, maar ook voor het beheer van de dorpshuizen in Biddinghuizen en Swifterbant én voor de uitvoering van alle activiteiten van de fusiepartners.

Bibliotheek nog niet
Hiermee ontstaat één grote instelling die een belangrijk deel van de publieksdiensten zal gaan uitvoeren welke door de gemeente gesubsidieerd worden. De Bibliotheek zal voorlopig nog wel zelfstandig blijven, omdat zij zich aan het voorbereiden is op een fusie met de bibliotheek in Lelystad.

Wie vormen de Raad van Toezicht?
De leden van de Raad van Toezicht zijn woonachtig in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen. Alleen Bob de Hon, voorzitter van de Raad van Toezicht, is woonachtig in Lelystad. Hij is de gemeente Dronten echter een warm hart gaan toedragen in de korte periode dat hij hier waarnemend burgemeester was.

Raad van Toezicht bestaat verder uit Paulien Poppen, officier van justitie, Arianda Bootsma, intercedente, Harry van der Wals, belastingjurist, Wouter Dekkers, financieel manager en Hans Bügel, advocaat. De heren Dekkers en Bügel zijn momenteel ook nog bestuurslid van de SMAD, en zullen zich dus ook inzetten om de fusie van deze stichting binnen de Meerpaalorganisatie zo harmonieus mogelijk te laten verlopen.


Het Koetshuis, straks beheerd door de Stichting Meerpaal

Kloppend hart
De leden van de Raad van Toezicht zien de toekomst van de nieuwe organisatie met veel vertrouwen tegemoet. Alles zal in het teken staan om de Meerpaal zo spoedig mogelijk weer een vaste plaats in de gemeente Dronten te geven en te zorgen dat vanuit de Meerpaal de “kloppend hart” gedachte tegelijkertijd ook in Biddinghuizen en Swifterbant tot stand zal komen. Samen met alle medewerkers van de fuserende instellingen zal de directie en de Raad van Toezicht zich hier de komende tijd met veel enthousiasme voor inzetten.

Relatie met de gemeente
De heer de Hon zal op vrijdag 5 november de oprichtingsakte tekenen. Daarmee wordt de organisatie officieel gestart. Zo snel als mogelijk zal een geschikte directie worden benoemd, zodat de dagelijkse leiding van de nieuwe organisatie gegarandeerd is. De nieuwe organisatie zal volledig zelfstandig zijn ten opzichte van de gemeente. De gemeente benoemt noch de leden van de Raad van Toezicht, noch de directie.

Twee soorten
Als professioneel bedrijf zal de instelling straks grofweg twee soorten activiteiten uitvoeren: gesubsidieerde activiteiten in opdracht van de gemeente, niet-gesubsidieerde activiteiten in opdracht van derden. Onder deze laatste categorie valt vanaf 2005 bijvoorbeeld ook de kinderopvang.


De nieuwe Meerpaal in aanbouw (16-6-2004)

Commercieel
De Meerpaal krijgt dus ook de mogelijkheid om meer commerciële activiteiten uit te voeren of te faciliteren. De gemeente en de nieuwe Meerpaalorganisatie zullen daarom in overleg spelregels gaan bepalen, die er voor moeten zorgen dat gesubsidieerde activiteiten vrijwel altijd voorrang zullen hebben in het gebruik van ruimtes in de Meerpaal en de dorpshuizen.

Want dat de inwoners van de gemeente Dronten zoveel mogelijk gebruik moeten kunnen maken van de Meerpaal en de dorpshuizen, daar waren de leden van de Raad van Toezicht het in hun oprichtingsvergadering over eens.

Nieuwe organisatie, nieuw elan
Door deze mijlpaal wordt steeds duidelijker dat er in Dronten flink aan de weg wordt getimmerd om van de Meerpaal een groot succes te maken. Binnen afzienbare tijd gaat het daar weer bruisen van de activiteiten. Elke week zullen duizenden mensen de toegangspoorten passeren. Natuurlijk om een theatervoorstelling te bezoeken, maar ook voor een muziek- of dansles, film, popconcert, expositie, congres of evenement. Of om ‘gewoon’ even te snuffelen in de bieb.

Ouderen- en jongerenwerk
De activiteiten van de nieuwe organisatie zullen echter ook op andere plekken binnen de gemeente uitgevoerd worden. In de dorpshuizen in Biddinghuizen en Swifterbant zal in ieder geval het ouderenwerk blijven en in de komende jaren het jongerenwerk een betere plek gaan krijgen. En in alle kinderdagverblijven blijft de kinderopvang gewoon doorgaan.


Jongerenwerk

Ten behoeve van inwoners
Met de oprichting van deze Raad van Toezicht is nu de basis gelegd voor een nieuwe organisatie, met een nieuw elan. De medewerkers zullen meer dan nu de kans krijgen om samen activiteiten uit te voeren ten behoeve van de inwoners. Dat doen ze met elkaar, maar ook met de vele vrijwilligers die een rol spelen op het gebied van cultuur, welzijn en vrije tijd. De belangrijkste taak van de Raad van Toezicht is er op toe te zien dat deze brede programmering en de dienstverlening op professionele wijze gaat plaatsvinden.

Afdeling Communicatie, gemeente Dronten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
F 0321-331014
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
Adverteerder in de rubriek Koetshuis
Installatietechniek Schaap
Installatietechniek Schaap
Adverteerder in de rubriek Ouderenwerk
AH Jan Schuurhuis
AH Jan Schuurhuis
Adverteerder in de rubriek Bibliotheek
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin
Terrascompleet.nl
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top