Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen
0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Tel. 0321-333169 Peter Evers

Burgerpanel zoekt versterking

Donderdag 16 december 2004

BIDDINGHUIZEN - Heeft u een mening over de dienstverlening van de gemeente? Wilt u deze kenbaar maken? Dan is het burgerpanel misschien iets voor u.

Het burgerpanel is namelijk op zoek naar burgers die het panel komen versterken. Dit panel, dat maximaal uit 10 inwoners bestaat, denkt en oordeelt gevraagd en ongevraagd mee over producten/ diensten die de gemeente levert.

Aan welke producten/diensten moet u dan zoal aandenken? Het gaat om geleverde of te leveren producten op het uitvoerende vlak. Het burgerpanel denkt bijvoorbeeld mee over de opzet en inhoud van het burgerjaarverslag en beoordeelt de concepttekst. Ook test het panel de kwaliteit van de producten van de publieksbalie. Daarnaast neemt het panel periodiek gemeentelijke publicaties als folders, voorlichtingspagina’s en website onder de loep. Ook adviseert het panel het college van b. en w. over besluiten die de dienstverlening van de gemeente raken.

Hoe werkt het?
Het burgerpanel komt 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar. De voorzitter stelt de agenda samen. De agenda wordt enerzijds bepaald door onderwerpen die door de ambtelijke organisatie, en college van B&W worden aangedragen.

Men wil over bepaalde producten graag een advies of oordeel van het burgerpanel. Anderzijds zetten de leden ook zelf onderwerpen op de agenda. Het panel is een adviesorgaan aan het college van b. en w..

De deelnemers aan het burgerpanel zitten op vrijwillige basis en persoonlijke titel in het panel. Het lidmaatschap kost u minimaal zes avonden per jaar en enkele uren voorbereiding.

Interesse?
U bent geïnteresseerd om op persoonlijke titel 6x per jaar samen met andere inwoners de gemeente een spiegel voor te houden? Stuur dan uw sollicitatie naar het burgerpanel, t.a.v. de voorzitter van het burgerpanel, de heer J. Weenk, Postbus 100, 8250 AC Dronten of mail naar burgerpanel@dronten.nl

Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met de heer J. Weenk, telefoon 06 – 51849729.

Bron: Gemeente Dronten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
F 0321-331014
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top