0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Pelletkachels advies en verkoop Pelletkachels Flevo
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl

Verplaatsbare trajectcontrole op Spijkweg

Maandag 14 maart 2005
Verplaatsbare trajectcontrole op Spijkweg
Foto: Politie Flevoland

BIDDINGHUIZEN - Politie Flevoland heeft een nieuw trajectcontrolesysteem in gebruik genomen. Dit systeem, dat in samenwerking met het Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) en de provincie Flevoland is ontwikkeld, is een unicum in Europa.

Het BVOM heeft in de loop van 2004 in den lande al vijf vaste trajectcontrolesystemen in gebruik genomen. Het Flevolandse systeem is het eerste verplaatsbare systeem in Europa. Dit systeem onderscheidt zich van de andere systemen, doordat het niet op een vaste locatie staat, maar dagelijks wordt weggehaald en op andere locaties kan worden ingezet.

Locaties
Het Flevolandse systeem, een ROBOT-systeem, is bij uitstek geschikt voor de langere wegen van het provinciale wegennet, waar een vaste opstelplaats niet mogelijk of niet nodig is. Als eerste traject is gekozen voor de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. Op deze weg gebeuren relatief veel zware ongevallen, waarbij snelheid een grote rol speelt.

De andere trajectwegen, die eveneens zijn uitgekozen om hun hoge ongevalrisico, zijn de Marknesserweg in Noordoostpolder, en de Dronterringweg en de Spijkweg in Biddinghuizen. Op deze wegen zal het systeem in een later stadium operationeel worden.

Waarborgen
Alle trajecten, waarop gemeten wordt, worden vooraf opgemeten door het Nederlands Meetinstituut (NMi). Het begin en einde van elk traject wordt daarna exact gemarkeerd, zodat altijd over dezelfde lengte wordt gemeten.

Omdat het verplaatsbare systeem elke dag weer moet worden opgebouwd, zijn er waarborgen ingebouwd om tot een zuivere en juridisch waterdichte controle te komen. Hierbij is gebruik gemaakt van het Global Position System (GPS). Bij de start van de controle wordt de juiste plek, die in een laptop is vastgelegd, geverifieerd. Elk passerend voertuig wordt digitaal gefotografeerd bij het begin en het einde van het traject, waarbij de exacte tijd van passeren via de GPS-tijd wordt vastgelegd.

Vernietigd
Achteraf worden de beide foto’s in een computer met elkaar vergeleken en het tijdsverschil vastgesteld. Heeft een voertuig binnen de wettelijke limiet gereden, dan worden de foto’s direct vernietigd. In het andere geval worden de foto’s opgeslagen en wordt het kenteken doorgezonden naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Binnen enkele dagen valt dan de bekende enveloppe op de mat.

Niet meteen
Kenmerkend van trajectcontrole is dat de snelheid niet op één punt gemeten wordt, maar dat het om een gemiddelde snelheid over een langere afstand gaat. Het systeem geeft een reëel beeld van het snelheidsgedrag omdat iemand, die even een andere auto inhaalt of even van het uitzicht geniet en daardoor de snelheid iets te hoog laat oplopen, niet meteen geflitst wordt. Het systeem is echter keihard voor hen, die over het hele traject met een te hoge snelheid rijden.

Harmonica overbodig
Het systeem beoogt een rustig wegbeeld te creëren, omdat het geen zin heeft om hard te gaan rijden. Ook het "harmonica-effect", dat soms te zien is bij gewone snelheidscontrole’s en flitspalen (hard remmen bij het controlepunt en daarna weer vol gas verder) heeft bij trajectcontrole geen zin. De snelheid van dat moment wordt immers niet gemeten, maar alleen het tijdstip van passeren wordt vastgelegd.

Radar en lasergun
Gemiddeld wordt er vijf uur per dag besteed aan trajectcontrole.

Overigens wil de invoering van trajectcontrole op de trajectwegen niet zeggen, dat op deze trajectwegen ook niet af en toe de gewone radarsnelheidscontrole of snelheidscontrole met de lasergun zal worden ingezet. Ook met deze middelen blijft de politie de weggebruiker ervan doordringen, dat het in acht nemen van de maximumsnelheid mensenlevens bespaart.

Bron: Politie Flevoland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Politieberichten
Teakhouten meubelen
PolderTEAK
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top