0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Sybit | Software op Maat Sybit | Software op Maat
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling

Waterplan voor kernen

Woensdag 30 maart 2005
Waterplan voor kernen
Foto: Bezoekers BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - De gemeente Dronten en Waterschap Zuiderzeeland hebben het initiatief genomen om in 2005 een waterplan op te stellen voor de bebouwde kernen van de gemeente Dronten.

Dit plan wordt opgesteld om de vele thema’s waarin water in dit dorp een rol speelt, goed in kaart te brengen om vervolgens de geconstateerde knelpunten op te lossen en de kansen te benutten. Het plan wordt parallel met het Gemeentelijk Rioleringsplan opgesteld. Daardoor is een optimale afstemming mogelijk en kunnen de gezamenlijke kosten laag worden gehouden.

Thema’s
Thema’s die in een waterplan aan bod komen zijn:
• Waterkwantiteit (wateroverlast, verdroging, peilbeheer);
• Waterkwaliteit (vervuilingsbronnen, gewenste waterkwaliteit, doorzicht etc.);
• Water in de bebouwde leefomgeving (gebruik en beleving van het water, inrichtingsaspecten);
• Stedelijk grondwater (grondwateroverlast, verdroging natuurgebieden / plantsoenen);
• Afvalwater en afkoppelen regenwater (kansrijke gebieden, waar is het nuttig, medewerking particulieren);
• Beheer en onderhoud (ecologisch: hoe en waar?, kindvriendelijke oevers, zichtlijnen).

Huishouding
De gemeente Dronten en het Waterschap Zuiderzeeland leggen in het waterplan vast welke rol ze spelen in de lokale waterhuishouding en maken afspraken over hoe en tegen welke kosten de taken tegen de laagste kosten (voor de burger) worden uitgevoerd.

Klankbordbijeenkomst
Het plan wordt samen met een klankbordgroep van vertegenwoordigers van de verschillende belangen groeperingen opgesteld. De eerste bijeenkomst van deze klankbordgroep staat gepland op 13 april 2005. Daarnaast wordt dit najaar ook een formeel besluitvormingstraject bewandeld. Tijdens dit traject wordt het concept waterplan ter inzage gelegd. Dan bestaat de mogelijkheid om op- of aanmerkingen te maken op het waterplan.

Meer informatie
Voor meer informatie over het waterplan kunt u terecht bij de heer Jan Kollen (Grontmij Nederland bv) telefoon 072-5475757, of de heer Henk Putman (gemeente Dronten) telefoon 0321-388375.

Bron: Gemeente Dronten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Waterschap
Teakhouten meubelen
PolderTEAK
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top