Tel. 0321-333169 Peter Evers
0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Adm. Financiële Advisering Kafa
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change

Werkgelegenheid Flevoland ontwikkelt zich

Dinsdag 13 december 2005

BIDDINGHUIZEN - De werkgelegenheid laat weer een positief beeld zien voor Flevoland. Landelijk gezien ligt de groei op 0,4%, voor Flevoland ligt de groei op bijna 1%.

Waren vorig jaar de verwachtingen van het Flevolandse bedrijfsleven nog zeer hoog, voor 2006 heeft het ondernemersvertrouwen een flinke deuk opgelopen en is op het landelijk niveau terechtgekomen. Daarmee onderscheidt het Flevolands bedrijfsleven zich niet langer door een aanmerkelijk rooskleuriger toekomstbeeld dan de rest van Nederland. En dat terwijl er wel sprake is van licht omzetherstel in het Flevolands bedrijfsleven.

Dit zijn een paar van de opvallende resultaten van de Enquête Regionale BedrijfsOntwikkeling (ERBO) van de kamers van koophandel onder ruim 40.000 bedrijven. De conclusies van de enquête in Flevoland zijn voor iedereen te vinden in de digitale ERBO-publicatie op internet.

Omzet en winst
In 2005 is sprake van licht omzetherstel in het Flevolands bedrijfsleven. De omzetten zijn zowel in geld (2,8%) als in volume (1,9%) gestegen ten opzichte van 2004. Deze toename komt zowel voor rekening van de binnenlandse omzet als de export. Landelijk is het omzetvolume dit jaar toegenomen met 1,0%.

De sectoren industrie, groothandel en diensten zien het omzetvolume in 2005 behoorlijk stijgen ten opzichte van 2004. De volumeontwikkeling in de bouw is negatief.

De grotere bedrijven presteren met een toename van 3,9% net zoals in 2003 en 2004 beter dan het midden- en kleinbedrijf, dat het omzetvolume met 0,7% ziet stijgen.

Zowel in Flevoland als landelijk is er een kleine toename van het aandeel bedrijven dat verwacht het jaar met een positief bedrijfsresultaat af te sluiten. Dat aandeel is in Flevoland met 1 procentpunt gestegen naar 80%.
Landelijk ligt het aandeel bedrijven met winst dit jaar op 83%.

Werkgelegenheid
In Flevoland is in 2005 weer sprake van een toename van de werkgelegenheid.

Landelijk gezien is de groei van de werkgelegenheid ook positief, maar minder dan in Flevoland. Opvallend is dat de verschillen per sector groot zijn. In de sectoren groothandel en diensten is het aantal arbeidsplaatsen gestegen, terwijl de werkgelegenheid in de detailhandel gelijk bleef. De werkgelegenheid nam af in de overige sectoren, de grootste toename is te zien bij de kleine en middelgrote bedrijven.

Investeringsbereidheid
Het aandeel Flevolandse bedrijven dat investeert is in 2005 sterk afgenomen ten opzichte van 2004. Landelijk is het aandeel investerende bedrijven juist licht toegenomen. Opvallend is dat veel bedrijven die vorig jaar hebben geïnvesteerd, dit jaar daar de vruchten van plukken In de sectoren industrie, groothandel en diensten zijn er relatief meer investerende bedrijven.

In de categorie grote ondernemingen is het aandeel investerende bedrijven afgenomen van 94% naar 90%, maar het aandeel investerende bedrijven blijft in deze groep aanmerkelijk hoger dan het gemiddelde. Het aandeel kleine en middelgrote bedrijven met investeringen is afgenomen van 65% in 2004 naar 54,4% dit jaar.

Export
In 2005 is het aandeel bedrijven dat actief is op het gebied van export afgenomen. Het aandeel komt daardoor weer op het niveau van 2003 terecht.

Landelijk gezien is het aandeel ongeveer gelijkgebleven. Ondanks de afname van het aantal exporterende bedrijven, is het exportvolume bij de bedrijven die zowel in 2004 als in 2005 internationaal actief waren, gestegen.

De sectoren groothandel en diensten laten een forse stijging van de exportomzet zien. Net als in 2003 en 2004 zijn het vooral de kleinere bedrijven waar de exportontwikkeling in 2005 is aangetrokken.

Ondernemersvertrouwen
De index van het ondernemersvertrouwen voor 2006 is in Flevoland afgenomen van 81 punten naar 64 punten. Op landelijk niveau is sprake van een toename van 45 naar 66 punten.

In tegenstelling tot het afgelopen jaar heeft het midden- en klein bedrijf minder vertrouwen in het komende jaar dan de grotere ondernemingen.
Op sectorniveau doet zich een positieve verschuivingen voor in de sector groothandel, waar het vertrouwen toeneemt van 81 naar 99 punten. Het vertrouwen is het laagst in de sectoren landbouw en visserij, bouw en de detailhandel.

De complete ERBO-rapportage is voor iedereen in te zien: net als vorig jaar is de informatie verwerkt tot een digitale publicatie in de vorm van een aparte website. Deze is te vinden via http://kvk.nl/webpublicaties.

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Flevowand
Verkeersschool Kooij&Wallet
Verkeersschool Kooij & Wallet
Adverteerder in de rubriek KvK
Fruit vers aan huis bezorgd
Fruithandel Van Beek
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 12.2 °C
  • 0.0 mm
  • 10.6 °C
Weerstatistieken ->
BHZNet Vueltamanager
BHZNet Vueltamanager BHZNet Vueltamanager
BHZNet Giromanager
BHZNet Giromanager BHZNet Giromanager
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top