Tel. 0321-333169 Peter Evers
Adm. Financiële Advisering Kafa
0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Teakhouten meubelen PolderTEAK

Vogelgriep - 20 februari afschermplicht

Zaterdag 18 februari 2006

BIDDINGHUIZEN - Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voert de afschermplicht voor pluimvee per 20 februari weer in. De vondst van dode zwanen in o.a. Bulgarije, Italië, Griekenland en Slovenië vormt hiertoe de aanleiding.

Bij de maatregelen wordt een onderscheid gemaakt tussen hoogrisicogebieden en laagrisicogebieden. Op de internetsite van het ministerie staat een kaart waarop te zien is waar de risicogebieden liggen.

Ook hobbydieren
De afschermplicht die nu wordt ingevoerd is gelijk aan die in het najaar van 2005. De afschermplicht geldt dus voor dieren van commerciële pluimveebedrijven, hobbydieren en het pluimvee van dierentuinen in hoog risico gebieden, buiten de bebouwde kom. Op 20 februari wordt de afschermplicht officieel van kracht. Tot die tijd roept de minister houders van pluimvee op om het pluimvee af te schermen.

Netten
Om direct contact met wilde water(trek)vogels te voorkomen kan in laagrisicogebieden worden volstaan met het afschermen van buitenuitloop met bijvoorbeeld grofmazige netten. In gebieden met een hoger risico kan ook (een deel van) de buitenuitloop in stand worden gehouden door het aanbrengen van netten, maar moeten die constructies aan de bovenzijde afgedicht worden tegen het risico van insleep via uitwerpselen van wilde trekvogels.

Bebouwde kom
Deze verplichting geldt niet voor hobbypluimvee dat binnen de bebouwde kom van een hoogrisicogebied wordt gehouden. Vogeldeskundigen geven aan dat de bebouwde kom niet tot hoogrisicogebied gerekend hoeft te worden, omdat de trekvogels daar nauwelijks een verblijf- of foerageerplaats zoeken.

Hoog risico
Er is in ieder geval sprake van een hoog risico als een bedrijf of hobbypluimveehouder zich in de cirkel van 1 kilometer van foerageer- en watergebieden van trekvogels bevindt. Ongeveer 10 procent van de bedrijven met vrije uitloop valt onder het hoog risico.

Op de site van LNV (http://www.minlnv.nl) staat een informatienummer dat tijdens werkdagen gebeld kan worden (0800- 22 333 22). Voor de meest recente info, kaartmateriaal etc., zie ook de webpagina van LNV.

Bron: Gemeente Dronten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Vogelgriep
Kapsalon Beautiful Change
Kapsalon Beautiful Change
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 10.3 °C
  • 0.0 mm
  • 8.8 °C
Weerstatistieken ->
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top