0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Tel. 0321-333169 Peter Evers
Sybit | Software op Maat Sybit | Software op Maat
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap

OFW nummer drie op prestatie-index van VROM

Woensdag 1 maart 2006
OFW nummer drie op prestatie-index van VROM
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft dit jaar een prestatie-index uitgebracht.

Voor het eerst is het mogelijk dat een groot gedeelte van alle woningcorporaties in Nederland worden beoordeeld.

In het jaar 2004 zijn er 508 woningcorporaties getoetst. OFW heeft hiermee een derde plaats behaald. Dat kan men zeker als een zeer goede score beschouwen.

De prestatie-index bouwt voort op de herstructureringsindex die het ministerie in 2003 had opgesteld. De herstructureringsindex was opgesteld voor de 31 grootste gemeentes. Hier valt de gemeente Dronten niet onder. Hierdoor kon OFW niet worden beoordeeld.

Het ministerie vond het zelf ook jammer, dat ze door deze benadering veel corporaties uitsloot. Door de prestatie-index is dit nu wel mogelijk. En qua systematiek sluit de prestatie-index aan op de herstructureringsindex.

Op grond van welke criteria scoort OFW nu zo hoog?
Het ministerie heeft gekeken hoeveel huur- en koopwoningen OFW nieuw heeft gebouwd, verkocht of gesloopt. Vervolgens heeft het ministerie per categorie gekeken welk percentage dit uitmaakt van het totaal aantal woningen van OFW.

Deze percentages heeft het ministerie vergeleken met de andere corporaties. Hier is een rangnummer aan toegekend en die rangnummers zijn vervolgens weer opgeteld. Hier rolt vervolgens een puntentelling uit.

Wat heeft OFW in 2004 concreet gedaan?
In de Greente Noord zijn zowel 44 huur- als koopwoningen nieuw gebouwd. Inclusief 37 woningen van de Rede zijn er 79 woningen verkocht. In de Boeg zijn er 56 woningen gesloopt om plaats te maken voor de vervangende nieuwbouw.

In de prestatie-index is geen rekening gehouden met de nieuwbouw van studenteneenheden voor Warmonderhof en voor CAH/STOAS/PTC+. Dit zijn in totaal 130 studenteneenheden. Was dit wel het geval dan had OFW nog hoger gescoord.

OFW is vanzelfsprekend erg blij met deze positieve beoordeling. De hoge waardering heeft OFW vooral gekregen voor haar inspanningen in de Boeg en de Greente.

Vanzelfsprekend gaat OFW graag door met het verbeteren van de oude wijken. OFW heeft inmiddels hiermee de nodige ervaring opgedaan en gebruikt deze kennis steeds bij een volgend project. Zij werkt graag in goed overleg met de bewoners.

Uit de hoge score op de index blijkt dat OFW zowel organisatorisch als financieel goed in staat is om de nieuwbouwopgave voor de gemeente Dronten, snel en goed te realiseren. Dit geldt voor zowel de reguliere als de sociale woningbouw.


OFW gaat graag aan de slag, want de wachttijden van woningzoekenden moeten in belangrijke mate worden teruggebracht. Niet voor niets heeft OFW het credo ‘Geef ons grond, wij bouwen’. OFW is verheugd dat veel politieke partijen 25% sociale woningbouw in hun verkiezingsprogramma hebben opgenomen als een belangrijke doelstelling. OFW hoopt derhalve in goed overleg met de gemeente Dronten voortvarend aan de slag te kunnen gaan met de nieuwbouw.

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Wonen
Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Hoogeveen Dak & Zinkwerken
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top