Adm. Financiële Advisering Kafa
Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Flevolamb Flevolamb

Visitatiecommissie tevreden over OFW

Dinsdag 14 maart 2006
Visitatiecommissie tevreden over OFW
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - De nieuwe koers die Oost Flevoland Woondiensten (OFW) heeft ingezet, begint de laatste jaren zijn vruchten af te werpen. Dat constateert de visitatiecommissie.

OFW heeft er zelf voor gekozen om in 2005 een visitatie uit te laten voeren. Hiermee loopt zij vooruit op de landelijke discussie waarin er soms wordt gesproken om de visitatie verplicht in te voeren. De ledenraad van Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties heeft er in januari jl. zelfs voor gekozen om visitatie verplicht in te gaan stellen voor corporaties. Uit het visitatierapport blijkt duidelijk waar de stakeholders van OFW tevreden over zijn, maar ook wordt er aandacht besteed aan de verbeterpunten.

Vertrouwen
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zei het al in haar rapport ‘Bewijzen van goede dienstverlening’: ‘We moeten van georganiseerd wantrouwen naar het organiseren op basis van vertrouwen’. Dit betekent minder overheidstoezicht en controles (ook wel bureaucratie genoemd). Maatschappelijke ondernemingen dienen te zorgen voor meer openheid en bereid te zijn om in samenspraak met de maatschappij de gewenste prestaties in beeld te brengen. Vervolgens dient de organisatie bereid te zijn om verantwoording af te leggen over het realiseren van deze prestaties.

Onafhankelijk
OFW vindt visitatie hierbij een uitstekend instrument, omdat een onafhankelijke commissie gaat beoordelen hoe OFW het doet in de ogen van haar stakeholders.. Daarom heeft OFW zelf het initiatief genomen. De visitatiecommissie is samengesteld door de stichting Raeflex een onafhankelijk instituut dat gespecialiseerd is in visitaties bij woningcorporaties. Aan de hand van de visitatie is duidelijk naar voren gekomen, wat de stakeholders van OFW vinden. De visitatiecommissie spreekt over het algemeen met waardering over (maatschappelijke) prestaties, die de corporatie levert. OFW is tevreden met het resultaat en gaat graag met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag.

Jaarlijks overleg
Naar aanleiding van het visitatierapport is OFW in gesprek gegaan met haar stakeholders. Veel stakeholders gaven aan dat zij het op prijs stellen om bijvoorbeeld een keer per jaar een gesprek te hebben met OFW over de ontwikkelingen in de samenleving, waar beide partijen bij betrokken zijn. OFW zal zeker met deze suggesties aan de slag gaan. Zo zal OFW in kaart brengen hoe zij de organisatie rondom het maatschappelijke debat vorm kan geven.

Goede punten

 • De visitatiecommissie heeft geconstateerd dat de interne verankering van het beleid van OFW voldoende is en dat zij daadkrachtig is in het uitvoeren van projecten.
 • OFW heeft een ja-cultuur, wat betekent dat OFW bereid is om op verzoeken in te spelen en te kijken naar de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden
 • Circa 95% van het bezit van OFW behoort tot de bereikbare voorraad en wordt voor een groot deel bewoond door de doelgroep (lagere inkomens). Oost Flevoland Woondiensten houdt de woningen betaalbaar en denkt bijvoorbeeld mee over lage energielasten.

  Verbeterpunten
  Vanzelfsprekend zijn er ook verbeterpunten. Deze punten passen in de landelijke discussie. Organisaties uit het maatschappelijk middenveld moeten nog meer in beeld brengen welke maatschappelijk vraagstukken er spelen. Van belang is, dat dit gebeurt in samenspraak met de samenleving. Elke organisatie geeft daarna aan welk onderdeel zij wil oppakken al dan niet in samenspraak met anderen. Vervolgens doen zij verslag over de mate waarin dit is gelukt. De visitatiecommissie raadt OFW aan dit nog meer te gaan doen.

  Ook vindt de commissie het belangrijk dat OFW in beeld brengt waarom zij al dan niet projecten oppakt. Tevens zou het goed zijn om nog beter uit te leggen waarom OFW dit allemaal doet. Dat OFW woningen bouwt voor mensen die zwak op de woningmarkt staan is iedereen duidelijk, maar dat OFW ook betrokken is bij maatschappelijk vastgoed voor bijvoorbeeld zorginstellingen en gezondheidscentra is voor sommigen nieuw. Dit komt doordat wonen met zorg en leefbaarheid nieuwe prestatievelden zijn voor woningcorporaties.

  Leefbaarheid
  Het versterken van het voorzieningenniveau door bijv. een gezondheidscentrum te realiseren wordt tot de leefbaarheid gerekend. Minister Dekker rekent sinds kort maatschappelijk vastgoed ook tot het taakgebied van woningcorporaties. Maatschappelijk vastgoed betreft gebouwen die aan maatschappelijke instellingen worden verhuurd.

  Oost Flevoland Woondiensten

  nieuwsrubrieken
  Adverteerder in de rubriek Wonen
  Adm. Financiële Advisering
  Kafa
  actueel nieuws
  in de bhznet.nl winkel
 • twitter facebook rss top