AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer

Coalitiebesprekingen gemeente Dronten van start

Zaterdag 18 maart 2006

BIDDINGHUIZEN - Onder voorzitterschap van formateur Hans Engelvaart (CDA) vond zaterdagmorgen 18 maart in het gemeentehuis van Dronten de eerste coalitiebespreking plaats tussen CDA, PvdA en ChristenUnie.

Doel van het overleg is om te komen tot een coalitieprogramma tussen de drie fracties voor de raadsperiode 2006 – 2010.

De vaste deelnemers aan het overleg zijn, naast de voorzitter en de secretaris Klaas Belgraver, Jan de Graaf en Erik Langeweg (CDA), Hillebrand Koning en Wim Esselink (werd vervangen door Peter van Bergen) (PvdA), Siebe de Graaf en Jaap Oosterveld (ChristenUnie).

De vergadering vond in een open sfeer en constructieve werkhouding plaats.
Gesproken is over onderwerpen die te maken hebben met de wijze van vergaderen. Zo zijn er werkafspraken gemaakt over de wijze van verslaglegging, vergaderfrequentie, communicatie en openbaarheid van de besprekingen. De besprekingen zelf zijn niet openbaar. Wel zal na elke bijeenkomst over de voortgang van het overleg een persbericht verschijnen. De gesprekspartners hebben nadrukkelijk afgesproken dat alleen de formateur/ voorzitter van het overleg, Hans Engelvaart, de media te woord zal staan.

Bij het opstellen van het coalitieprogramma wordt de lijn gevolgd van de programmabegroting.

Het overleg wordt maandagavond 20 maart voortgezet. Dan zal gesproken worden over de onderwerpen: verkeer, vervoer en waterstaat (programma 3), economische zaken (programma 3) en zo mogelijk onderwijs (programma 4).

Volgende geplande bijeenkomsten in week 12 zijn op woensdag 22 maart en op vrijdag 24 maart.

Hans Engelvaart, formateur

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Politiek
AH Jan Schuurhuis
AH Jan Schuurhuis
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top