0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Fruit vers aan huis bezorgd Fruithandel Van Beek
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Sybit | Software op Maat Sybit | Software op Maat

Nieuwe portefeuilles bekend

Vrijdag 21 april 2006

BIDDINGHUIZEN - De gemeente Dronten heeft via de media bekend gemaakt wat de nieuwe portefeuilleverdeling is van het nieuwe college. De vier wethouders en burgemeester hebben allen hun eigen taakgebied.

De portefeuilleverdeling is als volgt:
Burgemeester A.B.L. de Jonge, portefeuille I Algemene en Bestuurlijke Zaken
Openbare orde en veiligheid, Bedrijfsvoering, Communicatie en voorlichting, Personeels- en organisatiebeleid, Informatisering en automatisering.

Wethouder J.Ph. Engelvaart, portefeuille II Samenleving
Wijk- en buurtbeheer, Sport, Ruimtelijke inrichting en beheer, Economische zaken, Centrumplan Dronten, Verenigingen voor dorpsbelangen, Dorpshuizen, Subsidie- en accommodatiebeleid, Afvalverwerking, Land- en tuinouw, Fondsenwerving (Europese subsidies) / Leaderprojecten, Kunst; cultuur en erfgoed.

Wethouder H. Koning, portefeuille III Ruimte en Wonen
Ruimtelijke ordening, Recreatie en toerisme, Waterbeleid, Verkeer en vervoer, Volkshuisvesting. Coördinerend bestuurder voor: Hanzekwartier, Bouwtaak versnelling, Oost-west-as.

Wethouder S. de Graaf, portefeuille IV Financiën, Onderwijs en Milieu
Financiën en belastingen, Onderwijs, Bouw- en woningtoezicht, Landmeten, Milieubeleid, Fysieke veiligheid, Vergunningverlening en handhaving, Grondbeleid en grondexploitatie, Brede scholen, Centrum Biddinghuizen.

Wethouder H.A. Langeweg, portefeuille V Sociale zaken, Welzijn en Zorg
Sociale Zaken, Volksgezondheid, Wet inburgering, Wet maatschappelijke ondersteuning, Doelgroepenbeleid.

Redactie BHZNet.nl`

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
F 0321-331014
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top