Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Teakhouten meubelen PolderTEAK

Provinciale risicokaart on line

Woensdag 26 april 2006

BIDDINGHUIZEN - Sinds 25 april is de nieuwe provinciale risicokaart on line.

Deze digitale kaart laat de belangrijkste risico’s zien binnen Flevoland. Deze kaart is gebaseerd op een landelijk model.

Flevoland is hiermee de zevende provincie die de nieuwe risicokaart on line heeft. Nieuw op deze kaart is dat ook kwetsbare objecten als ziekenhuizen, scholen etc. worden getoond.

De kaart is door iedereen te raadplegen op http://www.risicokaart.flevoland.nl.

Mede onder invloed van rampen als Enschede en Volendam wordt de roep om openheid als het gaat om de risico’s die wij in onze leefomgeving kunnen lopen steeds groter. De Rijksoverheid heeft daar op gereageerd door aan te geven dat alle risico’s in een regio in kaart moeten worden gebracht. Dit gebeurt middels een zogenaamde risicokaart op internet.

In Flevoland was al een risicokaart maar die is nu volledig aangepast naar het landelijk model zodat de informatie die per provincie getoond wordt, op dezelfde manier in beeld gebracht wordt. Dit maakt de vergelijking onderling ook makkelijker.

Elke burger kan via http://www.risicokaart.flevoland.nl makkelijk toegang krijgen tot de kaart en met behulp van een eenvoudig ‘kliksysteem’ in één oogopslag tot op wijkniveau zien welke risico’s er in zijn of haar omgeving bestaan.

Uiteraard worden de risico’s ook toegelicht. Bij elk risico staat vermeld wie de vergunning heeft verleend, gemeente of provincie, en wie er dus ook controle uitoefent op het bedrijf. Het gaat vooral om bedrijven waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen. Ook andere risico’s voor zover die in de provincie Flevoland voorkomen staan op de kaart. Het gaat dan om bijvoorbeeld overstromingen en bosbranden. Daarnaast wordt aangegeven welke kwetsbare objecten er in de nabijheid van een risico staan. Voorbeelden daarvan zijn scholen, verpleeghuizen en ziekenhuizen. In de loop van 2006 worden de transportroutes van gevaarlijke stoffen toegevoegd.

De risicokaart is dus vooral bedoeld voor de inwoners van Flevoland. Commissaris van de Koningin van Flevoland Michel Jager hoopt ook dat inwoners van Flevoland de kaart zullen raadplegen. “Dat is echt aan te bevelen: de risicokaart biedt ook voor inwoners van Flevoland waardevolle informatie over hun directe leefomgeving. Als je bijvoorbeeld weet dat er bij een bedrijf gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen, ga je misschien niet kijken bij de brand maar blijf je binnen”.

Daarnaast komt er ook een professionele versie van de kaart. Deze versie is uitgebreid met gegevens die voor de verschillende hulpdiensten van belang zijn bij de bestrijding van incidenten. Ook plannenmakers kunnen de kaart gebruiken, bij het opstellen van bestemmingsplannen, etc.

Bron: Provincie Flevoland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Flevoland
0321-337030
Klusbedrijf Johan Bramer
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top