Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Fruit vers aan huis bezorgd Fruithandel Van Beek
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Teakhouten meubelen PolderTEAK
Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet

Biddinghuizen popelt om te beginnen aan wandelpad

Vrijdag 6 oktober 2006
Biddinghuizen popelt om te beginnen aan wandelpad
Foto: Dorpsbelangen Biddinghuizen

BIDDINGHUIZEN - De Stichting BAB (Bouwen aan Biddinghuizen) staat te popelen om te beginnen aan het wandelpad dat rond Biddinghuizen moet gaan lopen.

Als er een akkoord komt met de gemeente Dronten zal nog dit najaar de eerste schop de grond in gaan. Ook de vrijwilligers kunnen niet wachten om aan de slag te gaan.

Dat bleek tijdens de voorlichtingsavond over het Wandelpad die op 4 oktober in het Koetshuis werd gehouden. De belangstelling vanuit het dorp was groot. Zo’n vijfenveertig aspirant vrijwilligers, meest mannen, maar ook vrouwen en kinderen vulden het inschrijfformulier om mee te komen helpen in.


Het wandelpad rond Biddinghuizen is een initiatief van Dorpsbelangen Biddinghuizen, maar valt nu onder de Stichting BAB, dit vanwege de regelgeving m.b.t. de Europese subsidie.

Het plan wordt gerealiseerd met steun van Dorpsbelangen Biddinghuizen, de Gemeente Dronten, Provincie Flevoland, Europese subsidie (Leader plus), Notariskantoor De Wilde en de RABO bank. De begroting is rond, zo liet projectleider Patrick Mahu zijn toehoorders weten. Alleen de handtekening van de Gemeente Dronten ontbreekt nog onder de overeenkomst. Zodra die geplaatst is kan de klus beginnen.


Er wordt nog gezocht naar sponsors die de financiering van verfraaiing van het pad d.m.v. ondermeer bankjes op zich willen nemen.

Begonnen gaat worden aan de Kokkelweg. Vanaf het kruispunt met de Oldebroekerweg zal een verbinding gemaakt worden met het pad dat reeds in het dorpsbos loopt. Mahu denkt hiervoor twee zaterdagen nodig te hebben, als er honderd vrijwilligers komen helpen.


Tijdens de voorlichtingsavond in Het Koetshuis bleek het enthousiasme onder de vrijwilligers groot. ‘Het lijkt me heel leuk om met z’n allen dit pad te gaan maken’, liet een van de toehoorders weten.

Er is hulp nodig bij het uitharken en kruien van grond, maar ook verkeersregelaars, EHBO-ers en mensen die voor koffie willen zorgen worden uitgenodigd om te komen helpen. Voor iedereen die mee wil helpen is er zijn er passende werkzaamheden.

Vrijwilligers wordt gevraagd zoveel mogelijk eigen materialen als kruiwagens en scheppen mee te nemen. Zodra bekend wordt wanneer daadwerkelijk begonnen wordt met het pad zal dit bekend worden gemaakt via Biddinghuizen Actueel en www.bhznet.nl.

Vrijwilligers die zich nog niet hebben opgegeven kunnen zich aanmelden via wonen@dorpsbelangen.net of via de wijkpost in het Koetshuis.

Klik hier voor alle foto's

Dorpsbelangen Biddinghuizen

Fotoboeken:


nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Dorpsbelangen
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Afvalinzameling, recycling, kunststofrecycling, machineverhuur. Bestel uw rol- of afzetcontainer online.
Biddingringweg 23
8256 PB
Biddinghuizen
T 0321-631441
W http://www.vanwerven.nl/
Van Werven infra & recycling
Van Werven infra & recycling
Adverteerder in de rubriek Wandelpad
Gicom Composting Systems
Gicom Composting Systems
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top