Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Fruit vers aan huis bezorgd Fruithandel Van Beek
Flevolamb Flevolamb
Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen
Pelletkachels advies en verkoop Pelletkachels Flevo

Betere bereikbaarheid in Flevoland

Donderdag 12 oktober 2006

BIDDINGHUIZEN - Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (PMIT) 2007-2011 dat onlangs door Gedeputeerde Staten als concept werd vastgesteld.

In het PMIT wordt beschreven welke infrastructurele projecten voor Flevoland de komende jaren van groot belang zijn voor de bereikbaarheid en die vooral door het Rijk uitgevoerd moeten worden. I n 2007 staan de volgende projecten op de politieke agenda: verbetering bereikbaarheid Schiphol-Amsterdam-Almere, de Zuiderzeespoorlijn en N23 traject Alkmaar-Zwolle.

Bij het verbeteren van de verkeersveiligheid wordt ten behoeve van de gedragsbeïnvloeding in 2007 ruim 5 ton beschikbaar gesteld voor educatie, voorlichting en handhaving. De uitvoering hiervan vindt plaats door overheden en organisaties.

Voor het verbeteren van de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op de provinciale wegen is in 2007 een bedrag beschikbaar van bijna 7 miljoen euro. In 2007 zullen de volgende belangrijkste projecten worden uitgevoerd: de aanleg van parallelwegen langs de Marknesserweg (Gulden<>Lindeweg) en langs de Hanzeweg (Biddingringweg<>Hoge Vaart), start aanleg N23 tussen Lelystad en Dronten, verbetering Hanzeweg, reconstructie drietal kruispunten in Almere op de Buitenring en Tussenring en de aanleg van een rotonde in Zeewolde op het kruispunt Spiekweg-Baardmeesweg.

4,7 miljoen euro
Voor het groot onderhoud aan de provinciale wegen is ca. 4,7 miljoen euro beschikbaar om een programma uit te voeren waarmee de veiligheid, de borging tegen aansprakelijkheid en de bedrijfszekerheid van het provinciale wegennet is gewaarborgd.

Belangrijke groot onderhoud projecten in 2007 zijn: Hannie Schaftweg (Espelerweg<>Randweg), Hanzeweg (Biddingringweg<>Ketelweg en Roggebotweg<>Vossemeerdijk) en fietspad Markerwaarddijk (check point Charley<>Houtribsluizen). Bij de uitvoering van de projecten wordt is er nadrukkelijk voor gekozen om de overlast voor de burger zoveel mogelijk te beperken door het clusteren van projecten.

Vaarwegen Biddinghuizen
Voor de investeringen in de vaarwegen wordt jaarlijks ca. € 500.000 beschikbaar gesteld. In 2007 vindt de realisatie plaats van de natuurvriendelijke oeverinrichting van de Zwolse Vaart (uitbreiding Voorsterbos) en de Lage Vaart (Wisentbos en Biddinghuizen). Tevens wordt een aanlegsteiger bij de Block van Kuffeler gerealiseerd.

W at betreft het openbaar vervoer zal het jaar 2007 in het teken staan van het proefproject “gratis openbaar vervoer” op het traject Zeewolde-Almere, bevorderen toegankelijkheid door uitvoering te geven aan het halte- en abri beheerplan en het experimenteren met een vorm tariefintegratie binnen Regiotaxi Flevoland met het openbaar vervoer in Flevoland.

Het Provinciale Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport 2007-2011 wordt besproken in de Statencommissie Werk op 18/19 oktober 2006 en zal bij de begrotingsbehandeling door de Staten definitief worden vastgesteld.

Bron: Provincie Flevoland

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Ruimtelijke Ordening
Flevolamb
Flevolamb
Adverteerder in de rubriek Wegwerkzaamheden
Flevolamb
Flevolamb
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top