Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Flevolamb Flevolamb

Plan buitengebied ter visie

Zondag 19 november 2006
Plan buitengebied ter visie
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 24 oktober besloten om het ontwerp bestemmingsplan buitengebied met ingang van maandag 20 november tot en met dinsdag 2 januari ter visie te leggen.

Het ontwerp bestemmingsplan buitengebied is de opvolger van het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied dat begin 2005 ter inzage heeft gelegen.

Actualisering
Dit plan voorziet in de actualisering en herziening van het planologisch kader voor het agrarisch gebied. Het bestemmingsplangebied beslaat het buitengebied van de gemeente Dronten, uitgezonderd de kernen Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant, Ketelhaven, het natuurgebied Kamperhoek, de bosstrook langs de randmeren en de tracés van de Hanzelijn en N23. Iedereen die woonachtig en werkzaam is in dit plangebied, wordt verzocht om te controleren of het ontwerp bestemmingsplan buitengebied qua bestemming klopt. Dit is van zeer groot belang omdat hiermee de toekomstmogelijkheden qua ruimtegebruik in het buitengebied bindend worden vastgesteld!

Gewijzigd
In vergelijking met het voorontwerp bestemmingsplan is het ontwerp bestemmingsplan buitengebied op diverse onderdelen gewijzigd als gevolg van inspraak- en vooroverlegreacties. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • De strikte maat voor erfuitbreiding van lengte-breedte 2:1 is losgelaten. Bij erfuitbreidingen dient nu de lengte groter te zijn dan de breedte. Dit biedt meer flexibiliteit;
 • De aanduiding “geen bloembollenteelt toegestaan” in het oostelijk deel van het agrarisch gebied is vervallen;
 • De mogelijkheid voor erfuitbreiding van fruitteeltbedrijven is verhoogd van 1,2 ha naar 1,5 ha;
 • Voor de neventakken bij het agrarisch bedrijf (inkomensverbreding) is zoveel mogelijk aangesloten bij de ontwerp-beleidsregel “Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied” van de provincie;
 • De aanduiding ‘bouwperceel intensieve veehouderij bedrijf’ is van de plankaart verwijderd. Dit blijft als hoofdtak niet mogelijk in het buitengebied van de gemeente Dronten;
 • De verplichte breedte van de erfsingel is verlaagd van 8 naar 6 meter;
 • Op de plankaart is de erfuitbreiding niet meer weergegeven, alleen het bestaande bouwperceel. Dit biedt gebruikers meer flexibiliteit bij erfuitbreidingen;

  Tenslotte zijn de voorschriften en de toelichting op enkele ondergeschikte punten aangevuld c.q. geactualiseerd.

  Ter inzage
  De desbetreffende stukken kunnen van 20 november 2006 tot en met 2 januari 2007 tijdens openingstijden worden ingezien bij: de publieksbalie van het gemeentehuis, de openbare bibliotheken in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen, de wijkposten in Swifterbant en Biddinghuizen en op deze website: klik hier.

  Zienswijze
  Mocht er iets niet kloppen in het ontwerp bestemmingsplan, dan kan er tot en met 2 januari een schriftelijke zienswijze bij burgemeester en wethouders worden ingediend, t.a.v. de afdeling Ruimtelijke en Economische ontwikkeling (REO). Ook kan er een mondelinge zienswijze op het gemeentehuis worden ingediend op woensdag 29 november (15.00-18.00), donderdag 7 december (14.00-17.00), maandag 11 december (14.00-17.00) en op woensdag 20 december (08.30-12.00).

  Meer weten? Klik hier voor achtergrondinformatie.

  Bron: Gemeente Dronten

  nieuwsrubrieken
  Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
  Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
  Pelletkachels advies en verkoop
  Parksingel 23
  8256 GE
  Biddinghuizen
  T 0321-333802
  F 0321-331014
  E info@pelletkachels-flevo.nl
  W http://www.pelletkachels-flevo.nl
  Pelletkachels Flevo
  Pelletkachels Flevo
  Adverteerder in de rubriek Ruimtelijke Ordening
  Verkeersschool Kooij&Wallet
  Verkeersschool Kooij & Wallet
  actueel nieuws
  in de bhznet.nl winkel
 • twitter facebook rss top