Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen
Teakhouten meubelen PolderTEAK
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Sybit | Software op Maat Sybit | Software op Maat

Vaststellen hoofdstructuur De Graafschap

Donderdag 31 januari 2008
Vaststellen hoofdstructuur De Graafschap
Foto: Gemeente Dronten

BIDDINGHUIZEN - Op dinsdag 29 januari 2008 heeft het college van B&W de ruimtelijke hoofdstructuur voor de uitbreidingslocatie Biddinghuizen Zuid-Oost vastgesteld.

De naam van deze toekomstige wijk is "De Graafschap"; met een knipoog naar de familie die de landerijen pachtte. De hoofdstructuur heeft betrekking op de inrichting van deze uitbreidingslocatie voor de komende 10 jaar en geeft daarnaast een visie voor uitbreiding op langere termijn. Een (voorzichtige) inschatting is dat najaar 2009 met de bouw van de eerste woningen kan worden gestart.

Structuurplan
Op 30 juni 2005 heeft de gemeenteraad al het structuurplan “Uitbreiding Biddinghuizen Zuid-Oost” vastgesteld. In dit plan geeft de raad aan onder welke voorwaarden en uitgangspunten het realiseren van deze woonwijk met ruim 700 woningen, gebouwd in de komende 10 jaar moet gaan plaatsvinden. Dit komt neer op een bouwtempo van ongeveer 70 woningen per jaar.


Download in PDF Formaat

Kenmerken ruimtelijke hoofdstructuur
Hieronder de belangrijkste kenmerken van de ruimtelijke hoofdstructuur:

- Het biedt voldoende uitgeefbaar terrein om het gemeentelijk woningbouwprogramma voor de komende 10 jaar te realiseren.

- De structuur sluit aan op de stedenbouwkundige structuur van Biddinghuizen en op het open polderlandschap.

- Het moet een wijk worden met een ruime opzet in een dorpse sfeer en relatief veel groen. De gemiddelde woningdichtheid bedraagt 18 woningen per ha.

- Er wordt gebouwd aan de hand van thema’s zoals wonen op erven, wonen in hoven, wonen aan het water. Daarnaast kunnen diverse woningbouwtypologieën worden gerealiseerd.

- De singel van de boerderijkavel van de Graaf blijft als herkenbaar historisch element in tact.

- Er wordt een robuuste, centrale groenstrook gerealiseerd met daarin een recreatief fietspad. Het fietspad wordt parallel aan de Bremerbergweg doorgetrokken in zuidelijke richting. Zo wordt er een verbinding gemaakt met het randmeergebied.

- De volkstuinen worden verplaatst naar een locatie direct ten zuiden van het plangebied.

- De aan de oostzijde te realiseren ontsluitingsweg kan worden opgewaardeerd tot rondweg.

- Uitgangspunt voor de ruimtelijke hoofdstructuur is een overname van de Oldebroekerweg door de gemeente van de provincie en een afwaardering naar 50 k/m.

- Het plan wordt dusdanig flexibel opgezet, dat rekening wordt gehouden met de mogelijke komst van een uni-school voor Biddinghuizen.

Voorontwerp-bestemmingsplan
Er is inmiddels gestart met de bestemmingsplanprocedure Alle relevante onderzoeken en overleggen (o.a. Waterschap) ten behoeve van de ontwikkeling van het gebied zijn uitgevoerd en in het bestemmingsplan verwerkt.

Naar verwachting zal de bestemmimgsplan procedure een groot deel van 2008 in beslag nemen. Uiteraard kan pas met de bouw worden begonnen nadat de bestemmingsplanprocedure is afgerond.

Het plan zal op korte termijn, in het kader van de inspraak, 6 weken ter inzage komen te liggen.

De planning
Bestemmingsplan procedure
- begin februari ‘08 start vooroverleg/ inspraak
- eind mei/ begin juni ‘08 ontwerpbestemmingsplan ter inzage
- oktober/november ‘08 vaststelling door de gemeenteraad (afhankelijk van zienswijzen)
- mei 09 goedkeuring door Gedeputeerde Staten

Stedenbouwkundig plan/ selectie/ uitwerkingsplan
- Januari ’07 tot feb´08 opstellen nota van randvoorwaarden en uitgangspunten
- Februari/maart/april ’08 opstellen stedenbouwkundig plan
- Mei ´08 vaststelling gedetailleerde grondexploitatie door de gemeenteraad
- Juni/oktober ’08 selectie marktpartijen 1e fase.
- September/oktober ’08 opstellen uitwerkingsplan 1e fase
- november ’08 - maart ’09 procedure concept-uitwerkingsplan/ art. 19 WRO.

Start bouw fase 1
- start bouwrijp maken mei 2009 en
- start bouw naar verwachting november 2009.

Persvoorlichting Gemeente Dronten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
Adverteerder in de rubriek Uitbreiding Biddinghuizen
Bouwbedrijf HEDI
Bouwbedrijf HEDI
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 30.3 °C
  • 0.0 mm
  • 23.2 °C
Weerstatistieken ->
BHZNet Vueltamanager
BHZNet Vueltamanager BHZNet Vueltamanager
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top