Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen
0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Fruit vers aan huis bezorgd Fruithandel Van Beek

Bezuinigingen op vrijwilligersorganisaties

Zondag 10 april 2011

BIDDINGHUIZEN - Op 20 april aanstaande houdt Klankbordgroep Vrijwilligerswerk Dronten een bijeenkomst om in te gaan op de gevolgen van de bezuinigingen die de gemeente Dronten moet doorvoeren op het vrijwilligerswerk in de gemeente.

Het is bekend dat de gemeente Dronten fors moet bezuinigen. Ongetwijfeld zullen de diverse vrijwilligersorganisaties
dit (ook) gaan merken. Niet alleen vanwege een directe subsidierelatie, maar ook indirect door een groter beroep op de inzet van vrijwilligers. In mei worden de bezuinigingsvoorstellen behandeld in commissievergaderingen en in juni in de gemeenteraad.

Samen optrekken
In de uitnodiging staat te lezen: "Willen we als vrijwilligersorganisaties hierin onze invloed uitoefenen, dan acht de KBG Vrijwilligerswerk het verstandig om gezamenlijk op te trekken."

De Klankbordgroep Vrijwilligerswerk Dronten nodigt u daarom van harte uit voor de bijeenkomst op 20 april in De Meerpaal, waarin de deelnemers de mogelijke (maatschappelijke) gevolgen van de bezuinigingsplannen door de lokale overheid in beeld hopen te krijgen en om afspraken te maken op welke wijze gereageerd zal worden.

Aanmelden
“De Gele zaal in De Meerpaal biedt plaats aan maximaal 90 personen, aarzel dus niet en meld u snel aan voor deze belangrijke bijeenkomst!”. De avond begint om 20.00 uur (vanaf 19.45 uur inloop met koffie). Aanmelden kan via vvb@meerpaal.nl.

Leden KGB
Jan Scheers (namens de sportorganisaties)
Conny Oosterkamp (Dorpsbelangen Biddinghuizen)
Henk Manschot (Dorpsbelangen Swifterbant)
Renny Post (Comité NL Doet Dronten, Protestantse Gemeente Dronten)
Remco Venhovens (jongeren)
Wim Hijink (secretaris OBD, Overlegorgaan Belangenbehartiging Dronten)
Adviseurs: Kees van Oosten (beleidsambtenaar gemeente Dronten en Mirjam Bloedjes (coördinator VVB)

Redactie BHZNet.nl

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Dorpsbelangen
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Afvalinzameling, recycling, kunststofrecycling, machineverhuur. Bestel uw rol- of afzetcontainer online.
Biddingringweg 23
8256 PB
Biddinghuizen
T 0321-631441
W http://www.vanwerven.nl/
Van Werven infra & recycling
Van Werven infra & recycling
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top