Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Flevolamb Flevolamb
Kafa Kafa
De Kubbe BV - Biddinghuizen De Kubbe BV - Biddinghuizen
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change

Leefbaarheid scoort goed in Dronten

Dinsdag 27 mei 2014
Leefbaarheid scoort goed in Dronten

BIDDINGHUIZEN - Voor de vierde maal hebben gemeente Dronten en Oost Flevoland Woondiensten (OFW) gezamenlijk de leefbaarheid in de gemeente Dronten onderzocht. Gemeente Dronten scoort met een 7,6 gemiddeld iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 7,5. Gemeente Dronten en OFW concluderen dat onze gemeente een fijne plek is om te wonen.

De enquête is in januari van dit jaar uitgezet onder ruim 5.500 huishouders, verspreid over 25 buurten in de drie dorpen. Er zijn ruim 1.700 enquêtes terug ontvangen.

Structureel meten
De gemeente en OFW voeren iedere 2 jaar een "leefbaarheidsmonitor" uit. De monitor meet de beleving van de leefbaarheid op het gebied van de fysieke en sociale woonomgeving, ongenoegens en veiligheid. In 2006 is de eerste monitor uitgevoerd, in 2009 de tweede en de derde meting in 2011. Zo kan worden gevolgd hoe de leefbaarheid van buurten zich door de jaren heen ontwikkelt. De verwachting is dat er steeds betrouwbaarder conclusies kunnen worden getrokken over het effect van maatregelen op de leefbaarheid van een gebied.

Scores van wijken
De hoogst scorende buurten zijn de Boerenhemel (8,5), De Manege en de Landmaten (8,4) en De Schalm, De Ketting en de Kaapstander (8,2). De Munten (8,0), Hertenkamplaan (8,0) en Bremerpark (8,0) scoren ook hoog. De buurten die minder hoog scoorden zijn de Oud Dronten (6,8), Koolzaadhof (6,9) en De Boeg (6,9). De uitkomsten bevestigen veelal het beeld van OFW en de gemeente Dronten.

Ontwikkeling ten opzichte van vorige meting in 2011
In Oud Dronten is het cijfer voor de kwaliteit van de woningen in de buurt sterk vooruitgegaan van 5,8 naar 7,1. OFW heeft de laatste jaren een groot deel van de woningen in deze buurt gemoderniseerd waardoor deze zowel technisch als wat betreft uitstraling zijn verbeterd. Dit geldt eveneens voor de wijk Lucernehof. De kwaliteit van de woningen in de buurt is daar gestegen van 3,9 naar 6,7. Ook de waardering voor de eigen woning is in de wijk Lucernehof gestegen van 4,5 naar 7,6. De inzet van de gemeente en OFW na de laatste meting in 2011 heeft een positieve invloed gehad op de beoordeling van bewoners in 2014.

Oud-Biddinghuizen
De bewoners van de buurt Oud-Biddinghuizen Buiten, De Kaai en De Baan oordelen ten opzichte van 2011 in 2014 erg positief over de scholen. Ook in de andere wijken in Biddinghuizen is de beoordeling van de scholen gestegen. Sinds de vorige Lemon meting is het Educatief Centrum in Biddinghuizen geopend. Bewoners geven het aanbod van de scholen (van 6,9 naar 7,5) en de sociaal culturele voorzieningen (van 6,1 naar 6,7) daardoor duidelijker een hoger cijfer.

In Swifterbant is de betrokkenheid van bewoners significant gestegen (van 6,0 naar 7,0) in de wijk Hertenkamplaan. De betrokkenheid komt het meest tot uiting in buurtactiviteiten, groenonderhoud en iets doen voor de buren. In de Hertenkamplaan wordt tevens de Bevolkingssamenstelling beter gewaardeerd dan in 2011 (van 7,2 naar 7,8). Ook in Kampwijk (van 6,4 naar 6,8) en De Kaai (van 6,8 naar 7,4) stijgt de betrokkenheid van bewoners.

Een aandachtspunt is de beleving van veiligheid en de overlast van personen in Biddinghuizen. Ook valt in de wijk De Boeg op dat de cijfers op een aantal terreinen lager liggen dan in 2011, bijvoorbeeld in de categorie betrokkenheid, vervuiling en ontwikkeling van de buurt.

De uitkomsten van de enquêtes zijn verwerkt in een rapportage. Hierin is te zien hoe de buurten scoren op de verschillende leefbaarheidsaspecten. De rapportage is te raadplegen op: http://www.lemoninternet.nl.

Samenwerking
Gemeente en OFW verdiepen zich momenteel, samen met hun samenwerkingspartners in de wijkteams, in de knelpunten die uit de leefbaarheidsmonitor naar voren komen. Naast de beleving van bewoners zijn er cijfers verzameld op het gebied van verhuisgeneigdheid, overlast, leeftijdsopbouw, aanbod voorzieningen, criminaliteitscijfers etc. Op deze manier wordt de beleving van de leefbaarheid getoetst aan de feitelijke gegevens die over de buurten bekend zijn. Aan de hand van deze gegevens worden er verbeteracties gerealiseerd voor de buurten die dat het meest nodig hebben. Met de verbeteringen die al zijn ingezet, zoals in Biddinghuizen, wordt natuurlijk gewoon doorgegaan.

Tevens kijken gemeente en OFW of de geconstateerde verbeteringen kunnen worden verklaard door het gevoerde beleid.


Bron: Gemeente Dronten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
F 0321-331014
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
Adverteerder in de rubriek Wonen
Peter Evers
Peter Evers
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top