Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Teakhouten meubelen PolderTEAK
Pelletkachels advies en verkoop Pelletkachels Flevo
0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI

Samenwerkende gemeenten en UWV in Flevoland pakken arbeidsmarkt aan

Vrijdag 27 juni 2014
Samenwerkende gemeenten en UWV in Flevoland pakken arbeidsmarkt aan
Foto: Gemeente Dronten - met toestemming gebruikt

BIDDINGHUIZEN - De gemeenten en UWV in Flevoland gaan intensief samenwerken om banengroei in de regio te stimuleren. Daarvoor hebben zij hun overlegstructuur aangepast en slaan zij de handen ineen met werkgevers en het onderwijs. Het gezamenlijke motto: iedereen doet als volwaardig burger mee.

De afgelopen tien jaar heeft de provincie de samenwerking voor een betere arbeidsmarkt geleid. Resultaten daarvan zijn o.a. bijstandsgerechtigden die met een opleiding in de zorg aan de slag zijn gegaan via 'handen aan de ploeg', stages en bijbanen voor jongeren via Flevotalent, en scholing voor ondernemers. Op 26 juni heeft de provincie zijn rol op de arbeidsmarkt officieel overgedragen aan de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Dronten, met centrumgemeente Almere als voorzitter.

Flevoland heeft als jonge provincie een hogere werkloosheid dan in de rest van Nederland. Mensen aan het werk helpen is belangrijk voor een goede economie en een goed instrument om armoede te bestrijden. Gemeenten, werkgevers en het onderwijs kunnen samen werkloosheid bestrijden door betere voorwaarden en mogelijkheden te creëren voor werknemers en werkgevers.

Provincie Flevoland draagt rol in arbeidsmarktbeleid over aan Flevolandse gemeenten en UWV.

Europese subsidie
Het eerste wapenfeit van de nieuwe samenwerking is de aanvraag van 2 miljoen euro voor de komende 2 jaar uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) ter bestrijding van werkloosheid en uitsluiting op de arbeidsmarkt. Dankzij de goede samenwerking is Flevoland de eerste en tot nu toe een van de weinige arbeidsmarktregio's die een subsidieaanvraag heeft ingediend bij het ESF. Deze subsidie geeft de gemeenten de kans om, ondanks dalende budgeten, werkzoekende Flevolanders een helpende hand te bieden.

Niet alleen werkzoekenden met een grote kans op de arbeidsmarkt, maar juist ook de meer kwetsbare doelgroepen worden ondersteund met scholing en werkervaring. Het bieden van perspectief aan deze mensen is daarin van het grootste belang. Voorbeelden van projecten die met de subsidie medegefinancierd worden zijn Flevodrome in Almere en Lelystad, het Gemeentelijk Werkbedrijf Lelystad, coaching op de werkvloer in Dronten, de Werkcorporatie in Noordoostpolder en werkervaringsbanen in Urk en Lelystad. Binnenkort volgt ook nog een subsidieaanvraag voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het praktijkonderwijs.

Overdracht
De overdracht van de trekkersrol op de arbeidsmarkt van de provincie naar de gemeenten hangt samen met de nieuwe Participatiewet en de wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (SUWI). Deze wetten regelen o.a. dat de gemeenten de verantwoordelijkheid krijgen voor de arbeidsmarkt. De provincie heeft in de afgelopen tien jaar veel resultaten geboekt op verschillende vlakken. Zo hebben zij gewerkt aan de kansen van ouderen en kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt, aan projecten in de bouw, horeca en techniek, en aan onderzoeken en conferenties om de arbeidsmarkt te verbeteren. Ook nu blijft de provincie participeren en zich inzetten voor de economische ontwikkeling van Flevoland.

Nieuw arbeidsmarktoverleg
Onderwerpen die in het nieuwe arbeidsmarktoverleg worden aangepakt zijn o.a. bijstandsverlening en re-integratie naar werk, sociale recherche, het zelfstandigenloket Flevoland voor ondernemers en de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt (zoals het Techniekpact). Ook wordt er gewerkt aan een regionale benadering van werkgevers en garantiebanen voor mensen met een Wajong-uitkering of mensen die in aanmerking komen voor de Sociale Werkvoorziening. Dat gebeurt door een regionale werkgroep met vakbonden, werkgevers, gemeenten en UWV. Zij geven invulling aan de landelijke werkkamer.

De voor Flevoland belangrijke Metropoolregio Amsterdam en regio Zwolle krijgen ook aandacht. In beide regio's werken veel inwoners van Flevoland en bestaat een grote wederzijdse economische invloed.

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
F 0321-331014
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 31.3 °C
  • 0.0 mm
  • 23.2 °C
Weerstatistieken ->
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top