Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Tel. 0321-333169 Peter Evers
Pelletkachels advies en verkoop Pelletkachels Flevo
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI

Gemeente zet in op armoedebestrijding

Zondag 23 november 2014

BIDDINGHUIZEN - De gemeente Dronten richt zich de komende tijd op het bestrijden van armoede. Dit door zich te richten op jongeren, het ingrijpen bij verwaarloosde en vervuilde gezinnen en de verstrekking van een incidentele subsidie en lening aan de Voedselbank Dronten.

Op deze manier wil de gemeente Dronten inspelen op de ontwikkelingen rondom minimaregelingen vanuit het Rijk. Voor de periode 2015-2018 wordt een nieuw beleidsplan opgesteld.

Preventieve inzet middelen 2014
Met de invoering van de Participatiewet met ingang van 1 januari 2015 verandert de bijstand. En door het wetsvoorstel 'hervorming kindregelingen' verliezen alleenstaande ouders met een WWB-, IAOW of IAOZ-uitkering hun 20 procentstoeslag. Omdat de gemeente nog niet weet wat de gevolgen zijn van de nieuwe regelingen op de lange termijn, werkt de gemeente voorlopig nog volgens het jaarplan minimabeleid. Een van de onderdelen uit dit jaarplan is de preventieve aanpak van armoedebestrijding gericht op jongeren. Met de stichting Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland is afgesproken dat zij activiteiten gaan ondernemen gericht op jongeren, voorlichting binnen wijk en buurtcentra en het opleiden van vrijwilligers die deze taak gaan uitvoeren. Ook biedt de gemeente Icare extra middelen waarmee zij de zorg voor gezinnen die door verwaarlozing en vervuiling verder van de samenleving komen af te staan, kunnen intensiveren. Zo kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat deze gezinnen in aanmerking komen voor schuldhulpverlening.

Voedselbank Dronten
Een ander belangrijk onderdeel uit het jaarplan is de financiële bijstand die de gemeente biedt aan de Voedselbank in de vorm van een incidentele subsidie en een eenmalige lening. De Voedselbank levert in de gemeente Dronten tijdelijk een voedselpakket aan mensen (veelal gezinnen met kinderen) die dit vanuit hun weekinkomen niet kunnen betalen. De huidige locatie voldoet niet meer aan de eisen gesteld in de Warenwet en hygiëne voorschriften. Verhuizen is daarom noodzakelijk.

Visie armoedebeleid 2015-2018
De raad organiseert op 20 november een werkconferentie over het thema armoede, waarbij zij in gesprek gaat met een aantal instanties en organisaties die direct bemoeienis hebben met dit thema. Vanwege de vele veranderingen die op de doelgroep afkomen, gaat de gemeente Dronten in vervolg daarop een beleidsplan minima/armoede 2015-2018 opstellen. Hierin wordt duidelijk wat de doelgroepen zijn, wat de gemeente met het armoedebeleid wil bereiken en met welke middelen. Bij de totstandkoming van dit beleidsplan worden college, de raad, externe stakeholders die met de doelgroep minima te maken hebben en het OBD betrokken. Het beleidsplan wordt in maart 2015 opgeleverd.

Bron: Gemeente Dronten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
F 0321-331014
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
Adverteerder in de rubriek Voedselbank
Sybit | Software op Maat
Sybit | Software op Maat
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top