De Kubbe BV - Biddinghuizen De Kubbe BV - Biddinghuizen
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Fruithandel Van Beek Fruithandel Van Beek

Nieuwjaarsrede voorzitter Dorpsbelangen

Woensdag 20 januari 2016
Nieuwjaarsrede voorzitter Dorpsbelangen
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Dorpsbelangen Biddinghuizen heeft ook in 2016 diverse plannen die grotendeels de leefbaarheid van het dorp ten goede komen. Dorpsbelangen voorzitter Willem Feiken heeft de terugblik op 2015 en de plannen voor 2016 samengevat in een nieuwjaarsrede.

Hieronder vindt u zijn nieuwjaarsrede voor de inwoners van Biddinghuizen.

Beste inwoners van Biddinghuizen,

Als wij terugkijken naar 2015 is er in en om ons dorp veel gebeurd. Stichting de IJsvogel heeft weer veel activiteiten kunnen en mogen uitvoeren in ons dorp zoals het eieren zoeken, Koningsdag, het huttenfeest, het septemberfeest, Sinterklaas en de kerstmarkt. Net voor Koningsdag heeft de heer Hubert Ceelaert een lintje mogen ontvangen. Op Koningsdag deden dit jaar voor het eerst in ons dorp de veteranen mee met de activiteiten op het evenemententerrein.

In 2015 heeft Maris Sonores haar 50-jarig jubileum gevierd door op verschillende avonden uitvoeringen te geven. Wij mogen best trots zijn op een fanfare in ons dorp waar van jong tot oud met zoveel enthousiasme en plezier muziek gespeelt wordt.

Aan het eind van de Bremerbergweg, aan het Veluwemeer, staat het beeld voor Prima Mensen. Hieronder zijn naamtegeltjes aangebracht van mensen die iets betekend hebben voor een dorp, een stad of Flevoland. Vanuit Biddinghuizen is hier de naam van onze bakker de heer Tietema aangebracht.

De Bremerbaai, misschien heeft u het al gezien. In april is gestart met de aanleg van een strand in een parkachtige omgeving, een steiger met uitkijkpost en er gaat nu ook nog een restaurant gebouwd worden.

Buurtinitiatief het Wingerdpark, dat in ontwikkeling is en waar vele buurtbewoners gezamenlijk aan werken, krijgt al goed vorm. Beslist de moeite waard om eens langs te lopen.

Ons dierenpark de Scharrelberg heeft door een actie van AH Jan Schuurhuis, waar velen van u aan hebben meegedaan, twee walibi's mogen ontvangen. Ook zijn er twee hengstveulens geboren. En op alle open dagen is er veel belangstelling geweest.

MFG2
De ontwikkeling rond MFG2 begint vorm te krijgen. Nu de haalbaarheidsstudie is afgerond en goedgekeurd door de gemeente kan de Stichting MFG2 aan de slag met de voorbereidingen voor de werkelijke realisatie. Door de vastberadenheid van de Stichting werpt de energie die erin is gestopt nu zijn vruchten af.

Op de Graafschap is nu een bouwproject van 12 woningen in een afrondende fase. Het komende jaar is de verwachting dat dat het aantal gebouwde woningen zal verdubbelen. Wij mogen blij zijn dat na een lange tijd van bouwstilstand door de economische recessie eindelijk een ommezwaai komt.
Iedereen die de kinderen op de basisschool heeft zitten heeft er vast iets van gehoord of gezien hoe wij met veel vrijwilligers één van de twee schoolpleinen tot een prachtig verkeersplein hebben omgetoverd. Een project wat in korte tijd is voorbereid en gerealiseerd en waar ook veel bedrijven een steentje aan hebben bijgedragen. Hiervoor hebben wij de Verkeersprijs van de Provincie Flevoland mogen ontvangen. Nu is het aan de scholen om hiervoor een mooi lesprogramma op te zetten wat de veiligheid van de kinderen in het verkeer ten goede komt.

De Gouden IJsvogel wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of groep die zich als vrijwilliger inzet voor onze gemeenschap, op welke wijze dan ook. Deze is in november 2015 uitgereikt aan de Open Tafel. Ankie Dal heeft het erespeldje namens de vrijwilligers in ontvangst genomen. Een enthousiaste groep van 17 dames zorgen iedere week voor een maaltijd voor alleenstaanden en weduwenaars.

Ten slotte ons project voor het zwembad. Het komende jaar zullen wij met een werkgroep gaan kijken op welke wijze wij het behoud van het zwembad kunnen waarborgen. Wij zullen u daarvan op de hoogte houden.
2016 brengt ons weer vele activiteiten waar veel mensen met veel plezier aan zullen meewerken. Heeft u ook zin om als vrijwilliger mee te helpen met een activiteit, schroom dan niet en neem contact op met bijvoorbeeld Stichting de IJsvogel, maar vergeet ook uw buurt of de verenigingen niet. Samen iets doen en bereiken geeft zin en dorpsgevoel. U kent toch ons motto: In Biddinghuizen doen we het samen

Vanaf deze plek wil ik graag alle sponsoren bedanken die ons financieel of op andere wijze hebben gesteund, met uw steun kunnen en mogen wij doorgaan met het organiseren van alle evenementen. Grote dank daarvoor. En alle vrijwilligers, die zich hebben ingezet voor activiteiten of evenementen, op welke wijze dan ook, wil ik graag bedanken voor hun tijd en energie. Zoals altijd kan Biddinghuizen niet zonder haar vrijwilligers en hopelijk kunnen we in 2016 weer rekenen op de hulp en tijd van de vele vrijwilligers.

Namens het bestuur van de Algemene Vereniging voor Dorpsbelangen Biddinghuizen wens ik u voorspoed, gezondheid en een fijn 2016 toe.

Met vriendelijke groet,

Willem Feiken Voorzitter Algemene vereniging voor Dorpsbelangen Biddinghuizen


Dorpsbelangen Biddinghuizen

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Dorpsbelangen
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Afvalinzameling, recycling, kunststofrecycling, machineverhuur. Bestel uw rol- of afzetcontainer online.
Biddingringweg 23
8256 PB
Biddinghuizen
T 0321-631441
W http://www.vanwerven.nl/
Van Werven infra & recycling
Van Werven infra & recycling
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 5.1 °C
  • 0.0 mm
  • 7.8 °C
Weerstatistieken ->
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top