Kjell's Opslag Kjell's Opslag
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap
De Kubbe BV - Biddinghuizen De Kubbe BV - Biddinghuizen
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI

Dronten houdt 20 miljoen over

Vrijdag 25 mei 2018
Dronten houdt 20 miljoen over
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - De Jaarrekening 2017 van gemeente Dronten sluit af met een positief resultaat van circa twintig miljoen euro. Het positieve resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door verplichte tussentijdse winstneming van grondexploitaties.

Het positieve deel uit de zogenoemde algemene dienst bedraagt € 1.273.000. De Jaarstukken zijn onder verantwoordelijkheid van het oude college vastgesteld en geven inzicht in besluiten die in gang zijn gezet, in lijn met het collegeprogramma 2014-2018 en op weg naar het realiseren van de toekomstvisie, 'De Kracht van Dronten'.

'Dronten laat een periode van grote bezuiniging achter zich en heeft een periode van groei in het vooruitzicht', dat schrijft het college aan de gemeenteraad. Het totale eigen vermogen, inclusief het gerealiseerd resultaat van 2017, bedraagt per jaareinde 2017 ruim 90 miljoen euro. Daarmee is het eigen vermogen van Dronten met meer dan 20% toegenomen.

Voor een tekort binnen het sociaal domein heeft het college acties voorgesteld om erop te sturen dat ook in de toekomst de meerjarenbegroting sluitend blijft. Het college stelt voor de komende periode voor om 5 miljoen te storten in een Bestemmingsreserve Sociaal Domein.

Dat verkoop van grond direct kan bijdragen aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving wordt geïllustreerd door de herinrichting van de dierenweide in Dronten. Deze wordt mogelijk gemaakt door grondverkoop voor de bouw van 16 appartementen. Realisatie is voorzien in 2019. Voorgesteld is om 700.000,- euro in de nieuw te vormen Bestemmingsreserve Dierenweide te storten.

Voor bestemming van het overige resultaat wordt voorgesteld om vijf miljoen te storten in de nieuw te vormen Bestemmingsreserve voor niet afgesloten exploitaties; € 2,9 miljoen aan financiële middelen over te hevelen van 2017 naar 2018 (budgetoverhevelingen). De Begroting 2018 wordt hierop bij de Voortgangsrapportage 2018 aangepast. De bestemming van het resterende gelden hangt samen met de toevoeging van elf miljoen euro aan Algemene reserve in 2017.

Bron: Gemeente Dronten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
F 0321-331014
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 16.9 °C
  • 0.0 mm
  • 17.8 °C
Weerstatistieken ->
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top