Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Kafa Kafa

Gemeente Dronten financieel op koers

Dinsdag 24 september 2019
Gemeente Dronten financieel op koers
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Bij de presentatie van de Programmabegroting benadrukt het college van Dronten dat er voor 2020 een sluitende begroting ligt. Gelijktijdig ziet het college dat de uitdaging steeds groter wordt om de uitdagingen en ambities van raad en college uit te voeren en in te passen in het financiële kader.

De gemeente heeft nog steeds een goede financiële en reservepositie. Uitdagingen van 'buitenaf' zijn in de toekomst echter niet meer op te vangen binnen de beschikbare structurele begrotingsruimte. Om deze uitdagingen op te kunnen vangen wordt een herijkingsproces opgestart. De raad ontvangt hiervoor in het najaar van 2019 een procesvoorstel.

Ambities
De komende jaren besteedt Dronten onverminderd aandacht aan informatieveiligheid, gevaren van ondermijning en de verdere uitrol van verkeers- en vervoersplan en het klimaatbeleidsplan. De Retailvisie krijgt vervolg in uitvoeringsplannen. Het onderzoek naar de huisvesting primair onderwijs in Swifterbant wordt opgestart. Het strandbeleid wordt doorontwikkeld en het participatieproces voor Spelwijk loopt. Binnen het sociaal domein worden noodzakelijke acties uitgevoerd waarbij goede zorg en ondersteuning wordt geboden en het financieel tekort wordt teruggebracht naar een aanvaardbaar niveau. Op het gebied van afval gaan we sturen op nog betere afvalscheiding. Bovendien gaat Dronten voor een goede invoering van de Omgevingswet. Zaken die in 2019 zijn opgestart, zoals de bouw van het nieuwe zwembad, renovatie gemeentehuis, woningbouw Hanzekwartier, renovatie De Zuid, bouw MFC Swifterbant en MFG 2 Biddinghuizen, worden voortvarend voortgezet.

Solide beleid
Dronten ziet terug op een periode waarin de gemeente zich door solide financieel beleid ontwikkelde vanuit een tekort van € 4 miljoen in 2010, tot een financieel gezonde gemeente met een ruime reservepositie. Het college is er trots op dit te hebben bereikt zonder belastingverhoging, anders dan het inflatiepercentage. Als gemeente hebben we nog steeds een goede financiële- en reservepositie. Er zijn wel financiële uitdagingen door omstandigheden van buitenaf. Denk bijvoorbeeld aan lagere uitkeringen uit het Gemeentefonds, de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren, financiën veiligheidsregio en het abonnementstarief van de WMO. Deze kunnen we opvangen als we in de toekomst keuzes durven maken.

Nieuwe verbindingen
De maatschappij beweegt. Dronten beweegt daarin mee, als onderdeel van het geheel. De overheid bepaalt en regelt minder dan vroeger. Mensen willen meer meebepalen, zelf regelen en zelf doen. Tegelijk worden hogere eisen gesteld aan de dienstverlening van de overheid: mensen willen snel contact en weten ambtenaren en bestuurders te vinden. Het college beoogt kritisch te kijken of de goede dingen worden gedaan en of deze mogelijk anders en efficiënter kunnen.

Met minder geld, door meer los te laten, op een ander kwaliteitsniveau uit te voeren of misschien helemaal te schrappen. "Gezamenlijk vertrekpunt is dat we, naast de goede verbindingen die er al waren, op zoek gaan naar nieuwe verbindingen. Die nieuwe verbindingen willen we invullen als onderdeel van de samenleving. Samen maken wij de gemeente Dronten. Het streven is dat inwoners van Dronten gelukkig zijn en dat het in Dronten prettig wonen en werken is".

Bron: Gemeente Dronten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
F 0321-331014
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 7.5 °C
  • 0.0 mm
  • 7.6 °C
Weerstatistieken ->
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top