Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Sybit | Software op Maat Sybit | Software op Maat
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI

Verhoging afvaltarief noodzakelijk

Zaterdag 10 oktober 2020
Verhoging afvaltarief noodzakelijk
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Om het afval in de gemeente Dronten kostendekkend te kunnen blijven verwerken is het nodig de afvalstoffenheffing in 2021 met 13,02% te verhogen. 'Hoewel de stijgende kosten niet uit de lucht komen vallen is de verhoging noodzakelijk om de afvalverwerking kostendekkend te kunnen blijven aanbieden', stelt wethouder Roelof Siepel.

Eerder gaf het college al aan dat een verhoging met alleen het inflatiepercentage onvoldoende is: 'Natuurlijk balen ook wij van de stijgende kosten die in het land worden doorgevoerd. Daar komt bij dat elk huishouden op dit moment zo'n 10% meer afval produceert dan was voorzien. De kostendekkendheid dwingt ons er daarom toe om alle kosten die wij maken voor afvalverwerking in de heffing door te berekenen. Niets meer, maar ook niets minder.'

Wethouder Siepel geeft aan dat door het nog beter scheiden van afval het tarief positief te beïnvloeden is. 'Mijn oproep is dan ook, beperk het restafval in de ondergrondse containers en blijf uw afval goed scheiden! Ondanks dat wij de opbrengsten van afvalstromen verder zien dalen terwijl het verwerkingstarief stijgt, is daar nog op te winnen. Juist door het goed scheiden ervan. Een verantwoordelijkheid die wij als samenleving dragen.'

Daarnaast zijn er kosten doorberekend die buiten de invloedsfeer van de gemeente liggen. Een loon- en prijscompensatie was voorzien, maar de effecten van de coronamaatregelen niet', stelt wethouder Siepel. 'Nu mensen meer thuis zijn, leidt dat tot een hoger afvalaanbod, waardoor kosten ervan toenemen. Dat geldt voor het ophalen, de inzet op de Milieustraat, maar ook het wegbrengen ervan zorgt voor toename van transportkosten.'

De verhoging van 13,02% betekent een stijging van € 34,42 ten opzichte van 2020. Dit houdt in dat het tarief van € 264,36 naar € 298,78 stijgt. Door de vorig jaar genomen maatregelen kon Dronten in 2020 het tarief nog onder het landelijk gemiddelde houden. Het landelijk gemiddelde was in 2020 voor een meerpersoonshuishouden € 306,-. Met het voorgestelde tarief kan Dronten de kosten nog blijven betalen uit een heffing die onder dit landelijk gemiddelde blijft.

Hoewel het college de verwachting uitspreekt dat de kosten-stijgende trend in 2021 stabiliseert wil wethouder Siepel graag met de samenleving in gesprek om te zien wat nodig is om afval nog beter te scheiden. Met de samenleving werken wij aan een visie grondstoffen. In relatie daarmee vragen wij de gemeenteraad in het voorjaar van 2021 uitspraken te doen over het afvalinzamelsysteem en de kostentoedeling ervan.

Op Dronten.nl vindt u het raadsvoorstel met achterliggende tabellen over de tariefstijging. Naar verwachting vindt behandeling van het voorstel plaats in de commissievergadering van donderdag 12 november en besluitvorming in de raadsvergadering van 26 november.

Commissievergadering 12 november

Bron: Gemeente Dronten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
F 0321-331014
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top