0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken

Voortaan nieuwbouwwoning zelf bewonen

Woensdag 25 januari 2023
Voortaan nieuwbouwwoning zelf bewonen
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Vanaf nu moeten kopers van nieuwbouwhuizen in de gemeente Dronten de woning minimaal vijf jaar zelf bewonen. Dit besloot het college van B&W op verzoek van de gemeenteraad.

Deze nieuwe beleidsregel, genaamd "Beleidsregel zelfbewoningsplicht nieuwbouw koopwoningen gemeente Dronten", is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders en heeft als doel de krapte op de woningmarkt aan te pakken.

Zelfbewoningsplicht
De regel stelt dat nieuwbouwwoningen die worden aangekocht en vervolgens verhuurd, niet wenselijk zijn. Om dit te voorkomen, wordt er een zelfbewoningsplicht opgelegd voor een periode van vijf jaar, aanvangend op de eerste dag van de bewoning volgens de Basisregistratie Personen (BRP). De gemeente Dronten zal deze zelfbewoningsplicht instellen via privaatrechtelijke eigen grondverkoop en/of het sluiten van anterieure overeenkomsten met derden. Hierdoor wordt de doelgroep van een nieuwbouw koopwoning weer gericht op particuliere eigenaren/bewoners in plaats van beleggers.

Boeteclausule
De beleidsregel bevat ook een clausule waarin wordt vastgelegd dat een overtreding van de zelfbewoningsplicht kan leiden tot een financiële verplichting. Dit houdt in dat indien een eigenaar van een nieuwbouwwoning deze verhuurt, terwijl er een zelfbewoningsplicht van kracht is, hij of zij een geldbedrag moet betalen. Dit bedrag is bedoeld om de gemeente te compenseren voor de verloren kans om de woning aan een particuliere eigenaar / bewoner te verkopen, en om te voorkomen dat deze praktijk zich herhaalt.

Doorverkopen
Ook is er een clausule waarin wordt vastgelegd dat de zelfbewoningsplicht van kracht blijft, zelfs als de woning van eigenaar verandert (zgn. kettingbeding). Dit houdt in dat wanneer de eigenaar van een woning besluit deze te verkopen tijdens de periode van de zelfbewoningsplicht, de nieuwe eigenaar zich moet houden aan deze plicht. Hierdoor wordt voorkomen dat de woning alsnog wordt verhuurd, en blijft de doelgroep gericht op particuliere eigenaren/bewoners.

Ontheffing mogelijk onder voorwaarden
De beleidsregel biedt ook de mogelijkheid voor een ontheffing van de zelfbewoningsplicht onder bepaalde omstandigheden. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als de eigenaar van de woning verhuist naar een andere locatie vanwege werk of gezondheidsredenen. In zo'n geval kan de eigenaar een verzoek indienen bij de gemeente om ontheffing te verkrijgen. De gemeente zal dan een afweging maken op basis van de omstandigheden en beslissen of een ontheffing verleend kan worden. Hierdoor wordt rekening gehouden met individuele situaties en wordt tegelijkertijd gewaarborgd dat de zelfbewoningsplicht in het algemeen wordt nageleefd.

Evaluatie
Ten minste elke twee jaar zal de werking van deze beleidsregels worden geëvalueerd. Als de situatie daar aanleiding toe geeft, kan het College besluiten nieuw beleid op te stellen ten aanzien van de zelfbewoningsplicht. De regel is ondertussen in werking getreden.

De volledige tekst is te lezen op: deze website

Redactie BHZNet.nl

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
Adverteerder in de rubriek Wonen
Installatietechniek Schaap
Installatietechniek Schaap
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top