Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Adm. Financiële Advisering Kafa
Flevolamb Flevolamb
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling

Nieuws uit de rubriek Provincie Flevoland


Adverteerder in de rubriek Provincie Flevoland
Van Werven infra & recycling
Van Werven infra & recycling
Nieuws uit de rubriek Provincie Flevoland
1 2 3 Volgende >>

Inwoners Flevoland leveren input voor nieuw landbouwbeleid

Inwoners Flevoland leveren input voor nieuw landbouwbeleid

19-07-2024 Ongeveer driehonderd inwoners van Flevoland hebben de afgelopen weken hun mening gegeven over het landbouwbeleid van de provincie. Tijdens drie sessies in Dronten, Emmeloord en Zeewolde konden deelnemers vragen stellen en reageren op stellingen van de provincie.


Han Lammers Fonds zoekt jong talent

Han Lammers Fonds zoekt jong talent

11-07-2024 Flevolands talent tussen de 18 en 25 jaar opgelet: het Han Lammers Fonds is op zoek naar jonge creatieve talenten. Dit jaar geeft het fonds wederom een beurs van €5.000 aan een uitzonderlijk talent in kunst en cultuur. Met deze beurs kan jouw carrière een boost krijgen.


Gratis cursus 'Politiek actief' in Flevoland

Gratis cursus 'Politiek actief' in Flevoland

14-05-2024 Inwoners van Flevoland krijgen de kans om meer te leren over de politieke besluitvorming binnen hun provincie door deel te nemen aan de gratis cursus 'Politiek Actief voor de provincie'. Deze cursus biedt inzicht in belangrijke vraagstukken zoals de locatie van nieuwe huizen en natuur, openbaar vervoer in landelijke gebieden en de plaatsing van windmolens.


Nieuwe verkeersregels voor vaarwegen in Flevoland ingevoerd

Nieuwe verkeersregels voor vaarwegen in Flevoland ingevoerd

01-05-2024 Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben recent nieuwe verkeersbesluiten aangenomen die van invloed zijn op het scheepvaartverkeer in de provincie. Dit omvat een reeks maatregelen gericht op de regulering van het gebruik van bruggen, sluizen, en passantensteigers, evenals snelheidsbeperkingen en specifieke voorschriften voor ligplaatsen.


Rechter staat afschieten reeën in Flevoland toe

Rechter staat afschieten reeën in Flevoland toe

26-03-2024 De provincie Flevoland heeft van de rechter groen licht gekregen om voorlopig door te gaan met het afschieten van reeën, in het kader van de verkeersveiligheid. Dit besluit volgt op een rechtszaak aangespannen door dierenrechtenorganisaties Fauna4Life en AnimalRights tegen de provincie.


Subsidie voor het verhaal van Flevoland

Subsidie voor het verhaal van Flevoland

05-03-2024 Provincie Flevoland roept ondernemers in de vrijetijdssector op om bij te dragen aan het levend houden van het verhaal van Flevoland. Hiervoor is een speciale subsidie beschikbaar gesteld voor initiatieven die het unieke karakter van Flevoland willen uitdragen. Er is momenteel nog €106.550 beschikbaar voor projecten, met een maximale bijdrage van €30.000 per initiatief.


Afronding groot onderhoudsproject sluizen en bruggen Flevoland

Afronding groot onderhoudsproject sluizen en bruggen Flevoland

02-03-2024 Het uitgebreide onderhoudsproject van de sluizen en bruggen in Flevoland, inclusief de Larsersluis bij de Vleetweg in Biddinghuizen, is voltooid. Dit project, dat een investering van 70 miljoen euro vereiste, is donderdag succesvol afgerond. Hiermee komt een einde aan de werkzaamheden die in begin 2022 zijn gestart voor de renovatie van elf sluizen en dertien bruggen in de provincie.


Bodemdaling Flevoland: nieuwe kaart toont toekomstbeeld

Bodemdaling Flevoland: nieuwe kaart toont toekomstbeeld

27-02-2024 Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland hebben een geüpdatete bodemdalingskaart gepresenteerd, ter vervanging van de versie uit 2012. Deze nieuwe kaart, opgesteld met de meest recente bodemgegevens en wetenschappelijke inzichten, projecteert de verwachte bodemdaling tot 2050 en 2100.


Energiekostenregeling voor Flevolandse verenigingen gaat vanmiddag open

Energiekostenregeling voor Flevolandse verenigingen gaat vanmiddag open

26-02-2024 Vanaf vanmiddag 16.00 uur kunnen stichtingen en verenigingen in de sport- en cultuursector in Flevoland een tegemoetkoming aanvragen voor de energiekosten. Dit initiatief, gefaciliteerd door Sportservice Flevoland in samenwerking met Kunstlink Flevoland en de Provincie Flevoland, biedt een eenmalige bijdrage van €1.000,- om de gevolgen van de hoge energieprijzen en de impact van de coronaperiode te verzachten.


OV en EBS centraal in beeldvormende sessie Provincie Flevoland

OV en EBS centraal in beeldvormende sessie Provincie Flevoland

14-02-2024 Vanmiddag om 15.30 uur vindt een beeldvormende sessie plaats over Economie, Mobiliteit en Samenleving bij de Provinciale Staten van Flevoland. Deze sessie richt zich op het Openbaar Vervoer en de dienstverlening van EBS, met bijdragen van Reizigersvereniging Rover of het Reizigers overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer.


Provincie Flevoland vraagt inspraak op participatiebeleid

Provincie Flevoland vraagt inspraak op participatiebeleid

30-01-2024 Provincie Flevoland heeft het Ontwerp-participatiebeleid gepresenteerd, waarbij inwoners, bedrijven en organisaties worden uitgenodigd om hun mening te geven. Dit beleid heeft als doel een eenduidige aanpak te creëren voor de betrokkenheid van Flevolanders bij diverse provinciale vraagstukken. Inspraak is mogelijk van 3 januari tot en met 14 februari.


Tegemoetkoming energiekosten voor Flevolandse verenigingen

Tegemoetkoming energiekosten voor Flevolandse verenigingen

18-01-2024 De provincie Flevoland introduceert een regeling voor tegemoetkoming in energiekosten, specifiek gericht op stichtingen en verenigingen binnen de sport- en cultuursector. Dit initiatief komt voort uit de behoefte om de sector te ondersteunen na de uitdagingen van de coronaperiode en de stijgende energieprijzen.


Oud-gedeputeerde Bert Gijsberts overleden

Oud-gedeputeerde Bert Gijsberts overleden

17-01-2024 Oud-gedeputeerde Bert Gijsberts van de VVD is op 70-jarige leeftijd overleden. Hij was een prominent politicus in Flevoland en bekleedde diverse functies binnen de VVD. Gijsberts woonde enige tijd in Biddinghuizen.


Larsersluis krijgt nieuwe sluisdeuren en verbeterd aansturingssysteem

Larsersluis krijgt nieuwe sluisdeuren en verbeterd aansturingssysteem

09-01-2024 De Larsersluis, gelegen in de Larsertocht en de Vleetweg nabij Biddinghuizen, ondergaat van 15 januari tot 1 maart 2024 uitgebreide werkzaamheden. Deze werkzaamheden hebben zowel gevolgen voor het wegverkeer als voor de scheepvaart in de regio.


Onderhoud Elburgerbrug en kruispunt Elburgerweg in voorjaar 2024

Onderhoud Elburgerbrug en kruispunt Elburgerweg in voorjaar 2024

08-01-2024 In het voorjaar van 2024 zal de provincie Flevoland onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan de N309 Elburgerbrug en het kruispunt van de Elburgerweg en Drontermeerdijk. Gedurende deze periode zijn de Elburgerbrug en Elburgerweg afgesloten voor auto- en vrachtverkeer. Voetgangers, fietsers en vaarverkeer kunnen wel gebruik blijven maken van de brug en weg.


33,4 miljoen euro voor versterking Flevolands platteland

33,4 miljoen euro voor versterking Flevolands platteland

14-12-2023 Provinciale Staten van Flevoland hebben de subsidieverordening voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) vastgesteld. Tot en met 2027 is € 33.471.183 beschikbaar voor het versterken van het landelijk gebied en de toekomstbestendige landbouw in Flevoland.


Afslag Karekietweg gesloten wegens bomenkap

Afslag Karekietweg gesloten wegens bomenkap

04-12-2023 De werkzaamheden aan de Gooiseweg N305 en de Larserweg N302 zijn sinds 20 november voltooid. Het onderhoud betrof voornamelijk het opknappen van het asfalt van de rijbanen en de parkeerplaatsen bij tankstations. Nu zijn er andermaal werkzaamheden, dit keer wegens bomenkap.


Wildraster langs Bremerbergweg in aanleg

Wildraster langs Bremerbergweg in aanleg

30-11-2023 De provincie heeft besloten om twee ton te investeren in de veiligheid langs de Bremerbergweg in Biddinghuizen. Dit initiatief is gericht op het voorkomen van aanrijdingen met dieren. Aan de rand van het Spijkbos wordt een wildraster aangelegd, bestaande uit een stevig hekwerk van palen en gaas.


Provinciaal Jeugddebat Flevoland 2023 in het provinciehuis

Provinciaal Jeugddebat Flevoland 2023 in het provinciehuis

24-11-2023 Op donderdag 30 november 2023 vindt het Provinciaal Jeugddebat Flevoland plaats in het provinciehuis in Lelystad. Ongeveer 30 jongeren uit de provincie zullen debatteren met Statenleden over actuele provinciale kwesties.


Provincie waarschuwt voor aanrijdingen met wild in wintertijd

Provincie waarschuwt voor aanrijdingen met wild in wintertijd

17-11-2023 De Provincie Flevoland roept weggebruikers op tot extra voorzichtigheid nu de wintertijd is ingegaan. Wilde dieren zoals reeën en damherten zijn hun natuurlijke ritme kwijt, wat leidt tot een verhoogd risico op aanrijdingen tijdens drukkere verkeersmomenten.


Provincie Flevoland zoekt inwoners voor fotoshoot

Provincie Flevoland zoekt inwoners voor fotoshoot

16-11-2023 Provincie Flevoland is op zoek naar inwoners die willen figureren in een fotoshoot voor toekomstige communicatie-uitingen. De fotoshoot richt zich op diverse groepen, waaronder families, vriendengroepen, koppels, sportteams en studenten.


Provincie wijst op modder op de weg

Provincie wijst op modder op de weg

12-11-2023 Met het aanbreken van de oogstperiode neemt de bedrijvigheid op de buitenwegen rondom Biddinghuizen toe. Dit seizoen gaat gepaard met specifieke waarschuwingen voor zowel weggebruikers als agrariërs om de veiligheid te waarborgen.


Provinciale Staten Flevoland stemmen over begroting en sportnota

Provinciale Staten Flevoland stemmen over begroting en sportnota

11-11-2023 Tijdens de Provinciale Statenvergadering van 8 november zijn belangrijke financiële beslissingen genomen voor de provincie Flevoland. De Gedeputeerde Staten hebben de begroting voor 2024 ter goedkeuring voorgedragen, waarna deze uitgebreid besproken is. Er zijn in totaal elf amendementen en vijftien moties ingediend en in stemming gebracht met verschillende resultaten.


Flevoland bevordert fietsveiligheid met fietshelmactie en korting

Flevoland bevordert fietsveiligheid met fietshelmactie en korting

09-11-2023 Vanaf maandag 6 november is in Flevoland een nieuwe stimuleringsactie voor het gebruik van fietshelmen van start gegaan. De actie is een samenwerking tussen provincie Flevoland, lokale gemeenten, de ANWB, Veilig Verkeer Nederland, Artsen voor Veilig Fietsen en de Stichting Bevordering Verkeerseducatie. Klamer Fietsen is één van de deelnemende winkels.


Arjen Gerritsen begonnen als commissaris van de Koning

Arjen Gerritsen begonnen als commissaris van de Koning

06-11-2023 Op vrijdag 3 november is de heer A.J. (Arjen) Gerritsen officieel begonnen met zijn werkzaamheden als commissaris van de Koning in de provincie Flevoland. In een feestelijke setting werd hij tijdens een speciale vergadering van de Provinciale Staten in zijn nieuwe rol geïntroduceerd.


1 2 3 Volgende >>

zoeken
BHZNet.nl weer
  • 22.9 °C
  • 0.0 mm
  • 22.1 °C
Weerstatistieken ->
BHZNet Tourmanager 2024
BHZNet Tourmanager 2024 BHZNet Tourmanager
BHZNet Vueltamanager
BHZNet Vueltamanager BHZNet Vueltamanager
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top