Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Kjell's Opslag Kjell's Opslag
Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Installatietechniek Schaap Installatietechniek Schaap

Van de Wiel kijkt vooruit naar 2011

Maandag 17 januari 2011
Van de Wiel kijkt vooruit naar 2011
Foto: Dorpsbelangen Biddinghuizen

BIDDINGHUIZEN - Zo rond de jaarwisseling is het gebruikelijk dat er op diverse plaatsen een nieuwjaarsrede uitgesproken wordt met daarin een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik naar het nieuwe jaar.

Ook dorpsbelangen voorzitter Jan van de Wiel kijkt terug op zijn derde jaar als dorpsvoorzitter en verder naar 2011.

2010 was bestuurlijk een bewogen jaar. Het bestuur van Dorpsbelangen Biddinghuizen heeft zich op heel veel fronten ingezet voor “ons dorp”. Veel tijd en energie hebben we gestoken in de ontwikkeling van plannen. Niet altijd kregen wij de medewerking die wij zo graag wilden maar wij blijven volharden!

Natuurlijk zijn wij trots op alle activiteiten die wel slaagden en die voor een warm gevoel zorgen. Want achter de schermen is er door vele personen, verenigingen, instanties en clubs intensief samengewerkt om ons dorp te maken tot wat het is. Misschien niet altijd zichtbaar voor iedereen, maar al die inspanningen samen, maken Biddinghuizen een fantastisch dorp om in te wonen.

Samen met heel veel vrijwilligers heeft onze activiteitencommissie De IJsvogel het nodige georganiseerd, denk hierbij aan: de voorjaars- en najaarsfeestweek, de avondvierdaagse, Sinterklaas, de kerstmarkt, het nieuwjaarsfeest............ Stuk voor stuk hoogtepunten, waarop we trots kunnen zijn.

Maar er is meer gebeurd dit jaar.
- Het social sofa project is van start gegaan wat ons twee prachtige bankjes heeft opgeleverd. Met veel plezier zijn deze bankjes gemaakt en hopelijk biedt het de ruimte voor een goed gesprek en zal het daardoor zijn waarde blijven behouden.
- De Vuvuzelarena is niemand ontgaan. Het Nederlands elftal heeft Biddinghuizen op zijn grondvesten doen trillen. Alles was in stijl zelfs een oranjemars werd georganiseerd. Heel even waren we verdrietig na het verlies van de finale maar we kijken met veel plezier terug aan deze typische Biddinghuizense activiteit.
- Veel tijd is gestoken in de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Dronten. Op die avond heeft Henk de Iongh de gemeentelijke erepenning ontvangen en hebben we met z’n allen een goede Thomasvaer en Pieternelshow opgevoerd. Binnenkort ronden we dit project af.
Op dit moment zijn we nog druk met de volgende onderwerpen.
- Hoewel de berichten in de krant niet geruststellend zijn gaan wij door met het maken van plannen rondom fase 2 van het MFG.
- Ook zijn wij intensief bezig om samen met scoutinggroep Osborne en De Scharrelberg te komen tot een nieuw onderkomen. Een weg met veel hobbels en bobbels maar we denken te komen tot een bevredigend resultaat voor alle partijen.
- Samen met de gemeente Dronten, OFW en de bewoners van de Lucernehof zijn we bezig met de voorbereiding van de geplande renovatie van deze wijk.

Er zal een start worden gemaakt met “De Graafschap” en de aanleg van de wandelpromenade langs het water van De Kaai. Als laatste noemen we de oprichting van de werkgroep 50 jaar Biddinghuizen. Deze werkgroep heeft tot taak de festiviteiten rondom het 50-jarig bestaan van Biddinghuizen in 2013 voor te bereiden en tot uitvoering brengen. Jennie Brandsma is voorzitter van deze werkgroep. Hebt u tips dan hoort hij dat graag van u.

Tot slot wil ik u aan het begin van dit nieuwe jaar iedereen bedanken voor zijn of haar inzet voor ons dorp. We hebben al veel bereikt maar wil ik toch graag de hoop uitspreken dat we ook van 2011 een fantastisch jaar maken door ons samen in te zetten voor een “nog mooier Biddinghuizen”.

Namens het bestuur van Dorpsbelangen Biddinghuizen wens ik u voorspoed, gezondheid en een fijn jaar toe.

Jan van de Wiel
Voorzitter Dorpsbelangen Biddinghuizen

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Dorpsbelangen
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Afvalinzameling, recycling, kunststofrecycling, machineverhuur. Bestel uw rol- of afzetcontainer online.
Biddingringweg 23
8256 PB
Biddinghuizen
T 0321-631441
W http://www.vanwerven.nl/
Van Werven infra & recycling
Van Werven infra & recycling
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top