0321-337030 Klusbedrijf Johan Bramer
Tel. 0321-333169 Peter Evers
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Flevolamb Flevolamb
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change

Eenmalige teruggaaf afvalstoffenheffing

Donderdag 7 april 2011

BIDDINGHUIZEN - Inwoners van de gemeente Dronten die afvalstoffenheffing betalen krijgen eenmalig een bedrag van € 45,--terug. Dit heeft het college van Dronten onlangs besloten.

Het bedrag kan worden terugbetaald doordat er in het egalisatiefonds, dat bestaat om financiële schommelingen en tegenvallers op te vangen, een financieel overschot zit. Het positieve resultaat is een gevolg van efficiency, marktontwikkelingen, hogere inkomsten voor gunstiger contracten of nieuwe ontwikkelingen (scheiding kunststof verpakkingsmateriaal). Het bedrag wordt verrekend met de aanslag afvalstoffenheffing voor 2012.

Kosten
De kosten die de gemeente Dronten maakt voor onder andere inzameling en afvoer van huishoudelijk afval en GFT, de exploitatie van de milieustraat en het schoonmaken van de openbare ruimte, worden 100% kostendekkend doorberekend aan de inwoners. Het bedrag wordt geïnd via de jaarlijkse aanslag afvalstoffenheffing. Deze heffing wordt bepaald op grond van de (meerjaren) begroting.

Egalisatiefonds
Om schommelingen en tegenvallers op te vangen bestaat er een egalisatiefonds. Hierdoor ontstaat er een gelijkmatige hoogte van de aanslag die inwoners krijgen. Vanaf 2008 kon er, omdat er sprake was van een positief resultaat, jaarlijks een bedrag naar dit fonds worden gestort. Er is nu een egalisatiereserve ontstaan die onnodig hoog is. Daarom heeft het college van Dronten onlangs besloten om het overschot terug te betalen aan de inwoners.

Structurele verlaging
De structurele verlaging van de afvalstoffenheffing voor 2012 en verder wordt nader vastgesteld door de gemeenteraad. Dit gaat in samenhang met het gemeentelijke ombuigingsproces. Daarnaast worden voor de begroting 2012 de indicatoren, om te komen tot een stabiel (financieel) beleid van afvalinzameling en verwerking, nader uitgewerkt.

Bron: Gemeente Dronten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
F 0321-331014
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top