Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Tel. 0321-333169 Peter Evers
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Pelletkachels advies en verkoop Pelletkachels Flevo

Gemeente past bestemmingsplan evenemententerrein aan

Vrijdag 15 juni 2012

BIDDINGHUIZEN - Op 29 februari kreeg de gemeenteraad van Dronten zestien weken de tijd om het bestemmingsplan 'Ellerveld (8030)' aan te passen of te besluiten het plan in te trekken. Het bestemmingsplan maakt een evenemententerrein mogelijk en een bungalowpark met 350 recreatiewoningen ten zuiden van attractiepark Walibi World.

Tegen het plan hadden Walibi World, twee omliggende bungalowparken en het gemeentebestuur van Elburg beroep ingesteld.

Het college van Dronten maakt bekend dat de gemeenteraad op 31 mei 2012 besloten heeft het bestreden besluit te herstellen.

Hieronder de tekst.

Wijziging vaststellingbesluit bestemmingsplan
De gemeenteraad stelde op 17 december 2009 het bestemmingsplan Ellerveld (8030) met bijbehorend MER en aanvullingen hierop gewijzigd vast. Tegen het vaststellingsbesluit zijn beroepschriften ingediend. De Raad van State deed op 29 februari 2012 hierover een tussenuitspraak.

Met deze tussenuitspraak droeg de Raad van State de gemeenteraad op de geconstateerde gebreken in het bestreden besluit te herstellen of in te trekken (zogenaamde bestuurlijke lus).

Het college van Dronten maakt bekend dat de gemeenteraad op 31 mei 2012 besloten heeft het bestreden besluit te herstellen. Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van evenemententerrein, twee ecologische verbindingszones en recreatiebungalowpark voor maximaal 350 recreatiewoningen met voorzieningen mogelijk.

Het plangebied betreft een gebied van circa 108 ha groot ten zuidoosten van de kern Biddinghuizen. Het plangebied van het bestemmingsplan ligt globaal tussen de Spijkweg en de Bremerbergdijk ter hoogte van het attractiepark Walibi World.

Het bestreden vaststellingsbesluit wordt op de volgende punten hersteld:

A. plantoelichting:
1. wijzigen alinea “Op het … als Lowlands.” (2e alinea paragraaf 4.2, p. 22);
2. verwijderen alinea “Op het … het plangebied.” (2e alinea, p. 23);
3. wijzigen alinea “De milieuvergunning … van (inrichtings)maatregelen).” (2e alinea p. 41);
4. wijzigen paragraaf 5.4.6;
5. wijzigen paragraaf 6.3, onder ‘De bestemming Cultuur en ontspanning – Evenemententerrein’, onder ‘Gebruik’, 1e alinea (p. 58);
6. aanvullen bijlage 1 met rapporten behorende bij ontwerp milieuvergunning Walibi World waar naar in de aangepaste paragraaf 5.4.6. wordt verwezen;
7. verwijderen bijlage 6: geluidgrenswaarden.

B. planregels:
1. aanpassen begrip artikel 1.21 evenement;
2. verwijderen begrip artikel 1.25 geluidsneutraal;
3. toevoegen begrippen aan artikel 1, namelijk:
a. NEN;
b. omroepinstallatie;
c. uitwendige scheidingsconstructie;
4. vernummeren begrippen in artikel 1;
5. wijzigen artikel 3 lid 1 sub a;
6. wijzigen artikel 5.2.2 door toevoegen sublid, vernummeren subleden en vernummering in artikel 5.4.1;

C. verbeelding:
1. opname aanduiding “parkeerterrein” (p) ten behoeve van de zelfstandige evenementen

D. eventuele overige tekstuele wijzigingen als gevolg van de gewijzigde vaststelling worden doorgevoerd in het bestemmingsplan.

Voor het overige wordt het vaststellingsbesluit bestemmingsplan “Ellerveld (8030)” d.d. 17 december 2009 in tact gehouden.

U kunt de desbetreffende stukken van 14 juni tot en met 26 juli 2012 tijdens openingstijden inzien (6 weken) bij:
- de publieksbalie van het gemeentehuis;
- de openbare bibliotheek te Dronten.

Het gehele plan is ook beschikbaar op:
- www.dronten.nl;
- http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepschrift/voorlopige voorziening
Tijdens de beroepstermijn die ingaat na de eerste dag van de terinzagelegging kunt u binnen 6 weken een schriftelijk beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (postbus 20019, 2500 EA Den Haag), wanneer u:

- tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebt ingediend;
- belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;
- bedenkingen hebt tegen de wijzigingen die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan “Randmeerzone (8060)”.

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Voor het digitaal verzenden moet u beschikken over DigiD.

Het besluit van de gemeenteraad van Dronten treedt in werking na het aflopen van de beroepstermijn. Ook kunt u – tijdens de beroepstermijn – een verzoek om een voorlopige voorziening richten aan de voorzitter van genoemde afdeling. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Bron: Gemeente Dronten


nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
Adverteerder in de rubriek Recreatie
Installatietechniek Schaap
Installatietechniek Schaap
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
zoeken
BHZNet.nl weer
  • 17.9 °C
  • 0.2 mm
  • 17.9 °C
Weerstatistieken ->
BHZNet Tourmanager 2024
BHZNet Tourmanager 2024 BHZNet Tourmanager
BHZNet EK2024 Voetbalpoule
BHZNet EK2024 Voetbalpoule BHZNet EK2024 Voetbalpoule
gerelateerd nieuws
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top