Flevolamb Flevolamb
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Terrascompleet.nl Terrascompleet.nl
De Kubbe BV - Biddinghuizen De Kubbe BV - Biddinghuizen

Beperkte bodemverontreiniging FlevOnice

Donderdag 13 december 2012

BIDDINGHUIZEN - De bodemverontreiniging met propyleenglycol (koelvloeistof) op het terrein van FlevOnice bij Biddinghuizen valt mee. Daarbij wordt de stof propyleenglycol afgebroken door de natuur. Dit blijkt uit aanvullend bodemonderzoek naar de aard en de omvang van deze bodemverontreiniging.

Aanvullend onderzoek
Op 17 juli 2012 is het college van b. en w. van de gemeente Dronten voor het eerst geïnformeerd over de aangetroffen bodemverontreiniging met propyleenglycol op de buitenijsbaan op het terrein van Flevonice in Biddinghuizen. Naar aanleiding hiervan is, op verzoek van de gemeente Dronten, aanvullend onderzoek verricht, door bureau FMA Nillesen, naar de exacte aard en de omvang van deze verontreiniging. Uit nader onderzoek blijkt dat in de jaren 2008 – 2011 niet 150.000 liter maar ongeveer 20.000 liter propyleenglycol in de bodem terecht is gekomen.

Stand van zaken verontreiniging
De bodemverontreiniging beperkt zich tot een vijftal specifieke locaties op het traject van de 5 km lange buitenijsbaan. In totaal is naar schatting tussen de 150-300 m3 grond verontreinigd en dit volume geldt ook voor het grondwater. Uit de rapportage en de daarbij behorende berekeningen blijkt dat er geen sprake is van een spoedeisend geval van bodemverontreiniging. Ook wordt geconcludeerd dat er sprake is van biologische afbraak van propyleenglycol in de bodem en het grondwater op het terrein van Flevonice. De glycol-gehalten zijn ten opzichte van de gehalten, die een half jaar geleden zijn gemeten, substantieel lager of worden zelfs niet meer aangetoond.

Biologische afbraak
Op verzoek van de gemeente Dronten is de biologische afbraak van propyleenglycol nader onderzocht. Bij dit tweede aanvullende onderzoek is slechts op één van de vijf locaties nog een propyleenglycol gehalte aangetroffen boven de zogenaamde MTR-waarde. Op de overige locaties is in de grond geen propyleenglycol meer aangetoond. In het grondwater is in één peilbuis nog propyleenglycol gevonden. Deze waarde ligt echter onder de MTR-waarde. Daarbij is de gemeten concentratie lager dan de waarde gemeten in het onderzoek van Oranjewoud. Dit maakt dat een bodemsanering niet nodig is. Wel wordt geadviseerd om de verdere biologische afbraak te monitoren.

Uit een al eerder, in opdracht van Waterschap Zuiderzeeland, uitgevoerd onderzoek naar de kwaliteit van het oppervlaktewater op en in de sloten rondom het terrein blijkt dat er geen propyleenglycol in het oppervlaktewater is aangetroffen.

Vervolg
FlevOnice heeft een nieuwe eigenaar; Pinkster Vastgoed BV. De gemeente Dronten gaat met dit bedrijf in gesprek om nadere afspraken te maken over diverse zaken waaronder de omgevingsvergunning, de nog aanwezige koelvloeistof in het leidingsysteem en de plannen rondom een heropening.

Bron: Gemeente Dronten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
F 0321-331014
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
Adverteerder in de rubriek Flevonice
AH Jan Schuurhuis
AH Jan Schuurhuis
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top