Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Adm. Financiële Advisering Kafa
Sybit | Software op Maat Sybit | Software op Maat
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Fruit vers aan huis bezorgd Fruithandel Van Beek

Vredeswandeling tijdens vredesweek

Maandag 15 juli 2013

BIDDINGHUIZEN - Dorpsbelangen Biddinghuizen (Werkgroep WIBB) organiseert ook dit jaar tijdens de vredesweek een vredeswandeling. Loop mee op 22 september om in gesprek te raken over vrede in de wereld, maar vooral ook over vrede in ons eigen dorp.

Dit jaar is het thema van de vredesweek ‘Act For Peace’. Er wordt speciale aandacht geschonken aan dappere mensen in ondermeer Syrië, die daar proberen vrede te bewerkstelligen. Vrede in Nederland en in Biddinghuizen lijkt zo gewoon, maar het is goed om kritisch te blijven. Want het kan misschien beter.

Vrede begint in je eigen buurt
Hoe gaan de verschillende sociale klassen in ons dorp met elkaar om? En mensen met verschillende culturele achtergronden? Mensen met verschillende religieuze opvattingen? Gunnen we elkaar iets of gedogen we elkaar? Geven we elkaar ruimte of lopen we elkaar voorbij? Luisteren we naar elkaar of weten we sowieso zelf alles beter? Vrede begint in je eigen buurt.

Iedereen welkom
Iedereen, jong of oud, is welkom deze wandeling mee te lopen. De route is bovendien toegankelijk voor scootmobiels en de afstand is maximaal 2 kilometer. Koffie en thee staan klaar. Reserveer 22 september vast in je agenda (nadere info volgt later). Loop - in vredesnaam - mee.

Dorpsbelangen Biddinghuizen (Werkgroep WIBB)

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Dorpsbelangen
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Afvalinzameling, recycling, kunststofrecycling, machineverhuur. Bestel uw rol- of afzetcontainer online.
Biddingringweg 23
8256 PB
Biddinghuizen
T 0321-631441
W http://www.vanwerven.nl/
Van Werven infra & recycling
Van Werven infra & recycling
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top