Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Teakhouten meubelen PolderTEAK
Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen
Flevolamb Flevolamb

Verkeersveiligheid rondom Educatief Centrum en Biddinghuizen

Woensdag 1 juli 2015

BIDDINGHUIZEN - Ouders willen dat de schoolgaande kinderen op een veilige manier van huis naar school gaan en weer veilig thuis komen. Rondom het Educatief Centrum (EC) is het op schooldagen extra druk wanneer kinderen te voet, per fiets, of met de auto naar school komen of worden gebracht.

De verkeersouders van alle drie de scholen hebben in het afgelopen jaar meegekeken naar de verkeersveiligheid rondom het EC.

Verkeersouders hebben meerdere verkeerscontroles gehouden om de verkeersveiligheid te vergroten (vaak samen met de politie). Er heeft een overleg plaatsgevonden tussen verkeersouders, wijkagent, Dorpsbelangen Biddinghuizen, winkeliersvereniging en de gemeente om samen te kijken hoe het gesteld is met de verkeersveiligheid rondom het Educatief Centrum. Hierbij zijn ook de antwoorden en reacties van de ouders van schoolkinderen op de enquête over verkeersveiligheid (april 2015) rondom EC meegenomen.

Ouders van de schoolgaande kinderen hebben namens bovenstaande partijen een brief ontvangen met daarin tips, diverse websites en adviezen. Maar het vergroten van de verkeersveiligheid is niet alleen afhankelijk van de ouders en de kinderen, maar ook van andere medeweggebruikers in het dorp.

De verwachting is dat door kleine aanpassingen in het gedrag in het verkeer van zowel autobestuurders, fietsers en voetgangers al grote invloed kunnen hebben op de verkeersveiligheid rondom het EC en in heel Biddinghuizen. Zoals onderstaande opsomming, die bestaat uit verkeersregels die iedereen bekend zijn:

  • fietsen op de straat, niet op de stoep
  • lopen op de stoep en het schoolplein (eventueel met de fiets aan de hand)
  • lopend oversteken (of met de fiets aan de hand) over de daarvoor bestemde zebrapaden, waardoor automobilisten verplicht zijn om voor de voetgangers te stoppen
  • fietsers die duidelijk de gewenste richting aangeven door zijn of haar hand uit te steken, zodat de mede-weggebruikers duidelijkheid hebben
  • automobilisten die misschien de keuze kunnen maken om het dorp via de Oldebroekerweg te verlaten waardoor de verkeersbewegingen rondom het EC verminderen, wat de verkeersveiligheid kan vergroten.
  • automobilisten die zich houden aan het snelheidslimiet van 30 kilometer per/uur


Hopelijk is het mogelijk om met alle betrokkenen de verkeersveiligheid rondom het EC en de veiligheid van iedereen in het dorp te vergroten en op deze manier de kinderen een goed voorbeeld te geven.

Ook hier geldt: Biddinghuizen we doen het samen..

Onderstaande partijen wensen u een hele fijne zomer toe en een veilig gebruik van het verkeer.

Verkeersouders basisscholen Biddinghuizen
Wijkagenda Jaap Glastra
Stichting Dorpsbelangen Biddinghuizen
Winkeliersvereniging Biddinghuizen
Gemeente Dronten


nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Dorpsbelangen
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Afvalinzameling, recycling, kunststofrecycling, machineverhuur. Bestel uw rol- of afzetcontainer online.
Biddingringweg 23
8256 PB
Biddinghuizen
T 0321-631441
W http://www.vanwerven.nl/
Van Werven infra & recycling
Van Werven infra & recycling
Adverteerder in de rubriek Educatief Centrum
Verkeersschool Kooij&Wallet
Verkeersschool Kooij & Wallet
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top