Peter Evers Peter Evers
Kafa Kafa
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Verkeersschool Kooij & Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet

Gemeente start voorbereiden omgekeerd inzamelen

Woensdag 17 augustus 2016

BIDDINGHUIZEN - Vanaf 1 oktober wordt in de gemeente Dronten het restafval één keer in de vier weken opgehaald. Dit ter voorbereiding op de wens van de gemeenteraad voor het 'omgekeerd inzamelen'. Inwoners ontvangen in september een nieuwe Afvalwijzer met hierop de nieuwe inzameldata voor restafval.

Om het scheiden van afval verder te verbeteren heeft de gemeenteraad eind juni 2016 het Afval-beleidsplan 2016-2021 vastgesteld. "Eén van de doelen in dit plan is dat in 2020 er per inwoner maximaal 100 kg restafval wordt weggegooid. Dit is een enorme uitdaging voor ons allemaal. Om deze doelstelling te behalen moet het huidige afval-inzamelsysteem drastisch veranderen. Als ik zie hoe goed inwoners nu al scheiden, weet ik dat we dit met z'n allen kunnen" benadrukt wethouder Verlaan.

Doelstelling
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Nederlandse Vereniging van gemeentelijke Reinigingsdiensten hebben een doelstelling opgesteld voor afvalscheiding. Het doel is om in 2020 75% van het huishoudelijk afval te hergebruiken. Dan blijft er nog 100 kg restafval per inwoner per jaar over.

Stappen
Daarom worden de komende twee jaar de volgende stappen gezet. Vanaf 1 oktober 2016 wordt het restafval één keer in de 4 weken opgehaald in plaats van één keer in de twee weken. Deze verandering wordt in de dorpskernen en in het buitengebied doorgevoerd. In het buitengebied wordt dan de PMD-container één keer in de 2 weken geleegd in plaats van 1x in de 4 weken. De nieuwe inzameldata voor de inzameling van het genoemde afval en de andere afvalsoorten vindt u in de Afvalwijzer, die ingaat vanaf 1 oktober 2016. De tweede stap is dat inwoners vanaf 1 oktober 2017 zelf hun restafval weg moeten brengen naar ondergrondse containers in de wijk. Het zogenaamde omgekeerd inzamelen.

Omgekeerd inzamelen
Omgekeerd inzamelen betekent dat de te scheiden afvalstoffen, de grondstoffen voor nieuwe producten, bij u thuis worden ingezameld. Het betreft papier, PMD (plastic, metaal en drankenkartons) en GFT. Hierbij wordt de restafvalcontainer een PMD-container.

In september valt de nieuwe Afvalwijzer met daarop de aangepaste inzameldata voor restafval op de mat.

Bron: Gemeente Dronten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Gemeenteberichten
Pelletkachels Flevo Pelletkachels Flevo
Pelletkachels advies en verkoop
Parksingel 23
8256 GE
Biddinghuizen
T 0321-333802
F 0321-331014
E info@pelletkachels-flevo.nl
W http://www.pelletkachels-flevo.nl
Pelletkachels Flevo
Pelletkachels Flevo
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top