Sybit | Software op Maat Sybit | Software op Maat
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Kapsalon Beautiful Change Kapsalon Beautiful Change
Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service
Fruit vers aan huis bezorgd Fruithandel Van Beek

OFW zet met begroting in op duurzaam en betaalbaar wonen

Dinsdag 12 december 2017
OFW zet met begroting in op duurzaam en betaalbaar wonen
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Oost Flevoland Woondiensten (OFW) heeft haar begroting voor het komende jaar gereed. Belangrijke thema's naast nieuwbouw en modernisering zijn: betaalbaarheid van wonen, energievoorziening in de toekomst en een nieuw ondernemingsplan. Ook werkt OFW samen met de gemeente Dronten en Huurders Belangen Vereniging aan nieuwe prestatieafspraken.

Komend jaar onderzoekt OFW hoe de huurverhoging in relatie gebracht kan worden met daadwerkelijke energieverbruiken. "Wonen moet betaalbaar zijn voor onze huurders. We benaderen daarom 'betaalbaar wonen' vanuit het woonlastenperspectief. Dat is breder dan alleen de huur", aldus directeur bestuurder Truus Sweringa. Naast het plaatsen van zonnepanelen op woningen, denkt OFW na over de toekomstige energievoorziening in haar woningen. Een stap daarin is bijvoorbeeld door in nieuwe en in bestaande woningen op natuurlijke momenten (zoals een verhuizing of keukenvervanging) elektrisch koken toe te passen in plaats van koken op gas. Hiermee speelt OFW in op de ontwikkeling naar gasloze wijken.

Verder werken aan gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid
Een woningvoorraad die kwantitatief en kwalitatief aansluit bij de samenstelling en vraag van de huidige en toekomstige bewoners, inspelen op de vergrijzing, aandacht voor bijzondere doelgroepen in de volkshuisvesting en prettig leefbare wijken en buurten met betrokken bewoners. Dat is waar de gemeente, Huurders Belangen Vereniging (HBV) en OFW gezamenlijk voor staan. Ook het komende jaar werken de partijen samen aan prestatieafspraken rond deze thema's. In de begroting heeft OFW er rekening mee gehouden dat zij invulling kan geven aan deze prestatieafspraken.

Ondernemingsplan 2018-2023
2018 is het jaar waarin een nieuwe beleidsperiode voor OFW aanbreekt. Tegelijk met het werken aan de begroting heeft OFW gewerkt aan een nieuw ondernemingsplan. Dat plan is voor een langere periode, namelijk: 2018-2023. Het ondernemingsplan wordt in 2018 besproken met de belanghouders van OFW, waarna het definitief vastgesteld wordt.

Redactie BHZNet.nl / Oost Flevoland Woondiensten

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Wonen
Van Werven infra & recycling
Van Werven infra & recycling
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top