Sybit | Software op Maat Sybit | Software op Maat
Verkeersschool Kooij & Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Peter Evers Peter Evers
Terrascompleet.nl Terrascompleet.nl
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI

Nieuwe windmolens rond Biddinghuizen worden hoger dan 200 meter

Dinsdag 28 augustus 2018
Nieuwe windmolens rond Biddinghuizen worden hoger dan 200 meter
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - Binnen het zogenoemde Windplan Groen, één van de plangebieden voor windmolens in Flevoland, is onlangs het concept-voorkeursalternatief (VKA) vastgesteld. De conclusies hieruit zijn onder andere dat rond Biddinghuizen de meeste molens de maximale hoogte van tussen de 195 en 249 meter krijgen.

Om een idee te geven over die hoogte: de op dit moment meest zichtbare molen, de laatste molen aan de Zijdenettentocht, is vanuit bijvoorbeeld het dierenpark goed zichtbaar. Deze heeft een ashoogte van 70 meter en een tiphoogte (hoogste punt van de wiek) van 110 meter. In de nieuwe plannen worden deze molens vervangen voor windmolens die twee keer zo hoog zijn. In onze regio vind je molens van dit formaat momenteel alleen net over de Ketelbrug in de Noordoostpolder.

Windplan Groen
Windplan Groen maakt onderdeel uit van het Regioplan Windenergie van de provincie Flevoland. Het Regioplan deelt de provincie op in 4 deelgebieden. De initiatiefnemers in een deelgebied maken samen één plan dat voldoet aan de doelstellingen van het Regioplan. Windplan Groen wordt het plan voor projectgebied Groen. Dat is het oostelijk deel van de provincie, ten oosten van de Colijnweg, Roodbeenweg, Zeebiesweg, Vogelweg. Het buitengebied van Biddinghuizen ligt volledig binnen dit plan.

Nieuwe lijnopstellingen
Het Windplan Groen moet ervoor zorgen dat er nieuwe lijnopstellingen komen in de toegewezen nieuwe plaatsingszones en dat de huidige windmolens in dit deel van de provincie worden vervangen door nieuwe windmolens. Uiteindelijk moet er tussen de 950 en 2.000 MW/h aan stroom worden geproduceerd. In de in juli verschenen nieuwsbrief, heeft Windplan Groen het concept-VKA uitgewerkt in onderstaande kaart:

Bron: Windplan Groen, (lees de volledige nieuwsbrief)

Biddinghuizen
De nieuwe windmolens staan, conform de regels hiervoor, op minimaal 800 meter afstand van woonwijken. Binnen de gemeentegrenzen is bijvoorbeeld zichtbaar dat dit bij Ketelhaven 900 meter is en dat rond de woonkern Dronten de molens op ruim 2.000 meter afstand staan. Rond Biddinghuizen lijkt overal voor de maximale nabijheid te zijn gekozen. Bovendien gaat het in alle gevallen om molens van de maximale tiphoogte.

Wanneer het concept-VKA volledig wordt uitgevoerd, heeft dit rond Biddinghuizen tot gevolg:

  • de bestaande molens aan de Zijdenettentocht (110 meter) worden vervangen en 195-249 meter hoog. Vermoedelijk zal ook de tweede molen uit die rij zichtbaar worden vanuit de woonkern
  • de bestaande molens aan de Ansjovistocht (richting Dronten aan de linkerhand) worden vervangen. Vermoedelijk wordt ten minste de eerste molen uit die rij zichtbaar vanuit de woonkern
  • er komt een nieuwe lijn langs de Hoge Vaart, welke eindigt net voor de Oldebroekertocht, ongeveer 400 meter van GICOM en Gema; vanaf het industrieterrein zullen deze goed zichtbaar zijn. In hoeverre dit vanuit het dorp ook geldt, zal nog blijken
  • de bestaande molens aan de Oldebroekertocht (rijdend richting Elburg, voor de Olsterweg aan de rechterhand) worden uitgesteld vervangen en krijgen ook de maximale hoogte. Deze zullen vanuit De Graafschap goed zichtbaar zijn
  • er komt een nieuwe lijn langs de Kokkeltocht (tussen de Kokkelweg en Mosselweg). Inwoners van Bremerpark, die nu vrij zicht hebben over de Bremerbergweg en/of Kokkelweg, zullen de buitenste molens goed kunnen zien

Verdere procedure
Het concept-VKA is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) van Flevoland en de colleges van burgemeester en wethouders (B en W) van Dronten en Lelystad. Het concept-VKA wordt nu voorgelegd aan Provinciale Staten (PS) van Flevoland en de gemeenteraden van Dronten en Lelystad. Zij nemen hierover in een openbare vergadering een besluit. De verwachting is dat PS en de gemeenteraden in september 2018 een besluit nemen.

Redactie BHZNet.nl

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Windmolens
Kapsalon Beautiful Change
Kapsalon Beautiful Change
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top