Verkeersschool Kooij&Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Kubbeweg 17 De Kubbe BV - Biddinghuizen
AH Jan Schuurhuis AH Jan Schuurhuis
Innovatieve oplossingen voor huis en tuin Terrascompleet.nl
Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service

Nieuws uit de rubriek Windmolens


Adverteerder in de rubriek Windmolens
Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Nieuws uit de rubriek Windmolens
1 2 3 4 Volgende >>

Tegenstanders windplan Groen vangen bot bij Raad van State

Tegenstanders windplan Groen vangen bot bij Raad van State

16-09-2020 Tegenstanders van windplan Groen hebben bij de Raad van State geen gehoor gevonden voor hun bezwaren. Bijna alle punten van kritiek zijn ongegrond verklaard door het hoogste rechtsorgaan. Als gevolg van deze uitspraak staat niets het bouwen van het windpark nog in de weg.


Windparkenbouwers kijken uit naar 10 september

Windparkenbouwers kijken uit naar 10 september

24-08-2020 De organisaties Windplan Blauw en Windplan Groen kijken uit naar 10 september. Dan moet staatssecretaris Barbara Visser van Defensie met duidelijkheid komen over de militaire radar in Nieuw-Milligen. De initiatiefnemers willen de huidige windmolens vervangen en 151 nieuwe en hoge windmolens bouwen in Oostelijk Flevoland. Die kunnen niet gebouwd worden zolang die militaire radar daar blijft staan.


WUR: windmolens gevaarlijker voor vogelpopulatie dan eerder gedacht

WUR: windmolens gevaarlijker voor vogelpopulatie dan eerder gedacht

08-07-2020 Windmolens zijn gevaarlijker voor vogelpopulaties dan eerder werd gedacht. Dat is uit een onderzoek van Wageningen University & Research gekomen. De onderzoekers zeggen dat de gevolgen van vogelsterfte door aanvaringen met wieken, worden onderschat.


Windplan Groen overschrijdt geluidsnormen

Windplan Groen overschrijdt geluidsnormen

15-06-2020 Volgens de actiegroep die zich verzet tegen Windplan Groen kloppen de geluidsberekeningen voor het windmolenpark, dat bij Biddinghuizen en Ketelhaven moet komen, niet. Dat blijkt uit een contra-expertise die ze hebben laten uitvoeren.


Flevoland koploper duurzame energie

Flevoland koploper duurzame energie

11-02-2020 "Flevoland is op dit moment koploper op het gebied van duurzame energie, maar dat hoeft niet koste wat kost zo te blijven. We kunnen alleen nummer 1 blijven als daarvoor voldoende draagvlak bestaat bij inwoners." Dat zegt gedeputeerde Jop Fackeldey van de PvdA. De gedeputeerde doet zijn uitspraak in het kader van de Green Energy Day die vandaag wordt gehouden.


Wethouder legt verantwoording af over windmolens

Wethouder legt verantwoording af over windmolens

14-01-2020 Zo'n vijftig inwoners van Biddinghuizen zijn maandag afgekomen op een inloopavond van de gemeente over Windplan Groen. Wethouder Roelof Siepel legde in het Koetshuis uit waarom er niets kan worden veranderd aan de plannen om grote windmolens vlakbij het dorp te bouwen.


Inloopavond over Windplan Groen

Inloopavond over Windplan Groen

10-01-2020 De gemeente organiseert op 13 januari in Het Koetshuis in Biddinghuizen een inloopavond over Windplan Groen. Daar is ook wethouder Roelof Siepel aanwezig om de keuze om geen windmolens te verplaatsen uit te leggen. De avond begint om 19.00 uur.


Gemeente overzag gevolgen Windplan Groen niet volledig

Gemeente overzag gevolgen Windplan Groen niet volledig

09-01-2020 De gemeente Dronten had zich veel eerder moeten realiseren wat de gevolgen zouden zijn van plaatsing van de windmolens van Windplan Groen in Dronten. Dat zegt wethouder Roelof Siepel in reactie op de grote teleurstelling onder bewoners van de dorpskernen en het buitengebied.


Inwoners teleurgesteld over besluit windmolens

Inwoners teleurgesteld over besluit windmolens

09-01-2020 Inwoners en actiegroepen in Ketelhaven en Biddinghuizen zijn zeer teleurgesteld dat de windmolens van Windplan Groen toch niet verder van hun woonkernen af komen te staan.


Geen verplaatsing windmolens Windplan Groen

Geen verplaatsing windmolens Windplan Groen

08-01-2020 De gemeente Dronten ziet geen mogelijkheden om de nieuwe windmolens bij Ketelhaven en Biddinghuizen verder van de woonkernen te plaatsen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hierover op verzoek van de gemeenteraad gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers van Windkoepel Groen, de provincie en het ministerie van Economische Zaken.


Capaciteit hoogspanningslijnen omhoog vanwege duurzame energie

Capaciteit hoogspanningslijnen omhoog vanwege duurzame energie

09-12-2019 Netbeheerder Tennet is in het noorden van Flevoland kilometers hoogspanningslijnen aan het vervangen, zodat er meer stroom doorheen kan. Dat is nodig omdat er meer duurzame energie wordt opgewekt met windmolens en zonnepanelen.


Geen detectiesysteem voor vogels op windmolens

Geen detectiesysteem voor vogels op windmolens

29-11-2019 Flevolandse windmolens hoeven voorlopig niet te worden uitgerust met detectiesystemen voor vogels. Met zo'n systeem kunnen bepaalde vogelsoorten worden gesignaleerd en turbines automatisch worden stilgezet. Sterfte wordt daarmee voorkomen.


Inwoners ervaren geluid windturbines in Noordoostpolder

Inwoners ervaren geluid windturbines in Noordoostpolder

04-11-2019 De initiatiefnemers van Windplan Groen, het toekomstig windmolenpark in Oostelijk Flevoland, organiseerden vrijdag en zaterdag excursies naar Windpark Noordoostpolder. Zo konden belanghebbenden een indruk krijgen van onder meer het geluid dat grote windturbines maken.


Provincie: stikstof-oplossing Windpark Groen is geen truc

Provincie: stikstof-oplossing Windpark Groen is geen truc

27-10-2019 De oplossing die Windpark Groen heeft gevonden om ondanks strengere stikstofregels door te kunnen met de bouw van het windmolenpark bij Dronten past binnen de verleende vergunning. Er is dus geen sprake van een truc om regels te omzeilen. Dat zegt gedeputeerde Jop Fackeldey.


Huisarts: Windmolens verder weg zetten vanwege gezondheidsrisico's

Huisarts: Windmolens verder weg zetten vanwege gezondheidsrisico's

25-10-2019 Huisarts Paul Kemps uit Swifterbant pleit ervoor dat windparken verder weg komen te staan om gezondheidsklachten te voorkomen. Windmolens zouden dan minimaal tien keer de tiphoogte bij dorpen en steden vandaan moeten staan, zoals dat in de Duitse deelstaat Beieren ook de regel is.


Truc helpt Windplan Groen aan stikstofvergunning

Truc helpt Windplan Groen aan stikstofvergunning

25-10-2019 De initiatiefnemers van Windplan Groen in Dronten gebruiken een slimme truc om de bouw van het windmolenpark mogelijk te maken. Ze benutten de stikstofrechten van twee niet gebruikte pluimveebedrijven, maar die worden eerst weer tijdelijk in bedrijf genomen met duizenden eenden in de stallen.


Excursie van Windplan Groen naar windturbines

Excursie van Windplan Groen naar windturbines

10-10-2019 Windkoepel Groen, initiatiefnemer van Windplan Groen, organiseert op 1 en 2 november 2019 een excursie naar Windpark Noordoostpolder. Inwoners van het projectgebied van Windplan Groen die meewillen op een van deze excursies, kunnen zich tot 28 oktober aanmelden.


Nieuwe beleidsregels, toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten weer mogelijk

Nieuwe beleidsregels, toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten weer mogelijk

09-10-2019 De provincie Flevoland, heeft op 8 oktober jl. samen met de 11 andere provincies, nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Daarmee kunnen er weer heel snel weer vergunningen verleend worden.


Veehouderijen wijken voor Windplan Groen

Veehouderijen wijken voor Windplan Groen

09-10-2019 De provincie Flevoland heeft Windplan Groen alsnog een natuurvergunning gegeven. Het windmolenproject was een van de vele projecten die zijn stilgelegd door de problemen rond stikstof. Projecten waarbij aangetoond wordt dat er geen toename van stikstof is of waarbij de uitstoot op een andere manier gecompenseerd wordt, kunnen weer worden hervat.


Vastgestelde Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen

Vastgestelde Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen

04-10-2019 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij de Wijziging Omgevingsverordening Windplan Groen gewijzigd hebben vastgesteld en dat deze vanaf donderdag 3 oktober 2019 in werking treedt.


Zweefvliegers vechten tegen windmolens

Zweefvliegers vechten tegen windmolens

22-07-2019 "We voelen ons een moderne Don Quichot. Hij vocht in het verhaal tegen windmolens en nu doen wij dat ook", zegt voorzitter Joop Ramaekers van Zweefvliegclub Flevo bij Biddinghuizen. Don Quichot vocht tegen iets dat niet te veranderen was. De leden van de zweefvliegclub hopen dat zij nog wel mogelijkheden hebben in hun strijd tegen de windmolens.


Gemeenteraad steunt zienswijze Windplan Groen

Gemeenteraad steunt zienswijze Windplan Groen

23-05-2019 De gemeenteraad is in meerderheid akkoord gegaan met de zienswijze van het college van burgemeester en wethouders over Windplan Groen. Dat plan voorziet in de aanleg van 89 windturbines in de gemeente. Het Rijk besluit over de realisatie van dat plan.


CDA dient samen met D66 en SP motie Windplan in

CDA dient samen met D66 en SP motie Windplan in

22-05-2019 In de commissievergadering op 9 mei jl. is de zienswijze voor het Rijksinpassingsplan Windplan Groen besproken. Ter compensatie en voor het creëren van draagvlak is in het Regioplan vastgelegd dat er € 1.050,= per MegaWatt moet worden afgedragen aan Gebiedsgebonden bijdrage.


Windkoepel Groen: advies Commissie m.e.r. steun in de rug

Windkoepel Groen: advies Commissie m.e.r. steun in de rug

17-05-2019 Windkoepel Groen ervaart het positieve advies van de Commissie m.e.r. over het milieueffectrapport van Windplan Groen als een steun in de rug. De effecten van het windplan zijn volgens de onafhankelijke commissie goed in beeld gebracht. Dat sterkt Windkoepel Groen in de overtuiging dat Windplan Groen op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen.


Commissie akkoord met maatregelen Windplan Groen

Commissie akkoord met maatregelen Windplan Groen

17-05-2019 Het milieueffectrapport van Windplan Groen is door de onafhankelijke Commissie m.e.r. goed bevonden. Dit advies van de stichting brengt de realisatie van het Windplan een stap dichterbij.


1 2 3 4 Volgende >>

zoeken
BHZNet.nl weer
  • 18.5 °C
  • 0.0 mm
  • 15.9 °C
Weerstatistieken ->
BHZNet Tourmanager 2020
BHZNet Tourmanager 2020 BHZNet Tourmanager
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top