Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Gicom Composting Systems Gicom Composting Systems
Verkeersschool Kooij & Wallet Verkeersschool Kooij & Wallet
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI

Nieuws uit de rubriek Windmolens


Adverteerder in de rubriek Windmolens
Van Werven infra & recycling
Van Werven infra & recycling
Nieuws uit de rubriek Windmolens
1 2 3 4 Volgende >>

Excursie van Windplan Groen naar windturbines

Excursie van Windplan Groen naar windturbines

10-10-2019 Windkoepel Groen, initiatiefnemer van Windplan Groen, organiseert op 1 en 2 november 2019 een excursie naar Windpark Noordoostpolder. Inwoners van het projectgebied van Windplan Groen die meewillen op een van deze excursies, kunnen zich tot 28 oktober aanmelden.


Nieuwe beleidsregels, toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten weer mogelijk

Nieuwe beleidsregels, toestemming voor stikstofgerelateerde activiteiten weer mogelijk

09-10-2019 De provincie Flevoland, heeft op 8 oktober jl. samen met de 11 andere provincies, nieuwe beleidsregels vastgesteld voor het verlenen van vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming. Daarmee kunnen er weer heel snel weer vergunningen verleend worden.


Veehouderijen wijken voor Windplan Groen

Veehouderijen wijken voor Windplan Groen

09-10-2019 De provincie Flevoland heeft Windplan Groen alsnog een natuurvergunning gegeven. Het windmolenproject was een van de vele projecten die zijn stilgelegd door de problemen rond stikstof. Projecten waarbij aangetoond wordt dat er geen toename van stikstof is of waarbij de uitstoot op een andere manier gecompenseerd wordt, kunnen weer worden hervat.


Vastgestelde Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen

Vastgestelde Wijziging Omgevingsverordening Flevoland Windplan Groen

04-10-2019 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken bekend dat zij de Wijziging Omgevingsverordening Windplan Groen gewijzigd hebben vastgesteld en dat deze vanaf donderdag 3 oktober 2019 in werking treedt.


Zweefvliegers vechten tegen windmolens

Zweefvliegers vechten tegen windmolens

22-07-2019 "We voelen ons een moderne Don Quichot. Hij vocht in het verhaal tegen windmolens en nu doen wij dat ook", zegt voorzitter Joop Ramaekers van Zweefvliegclub Flevo bij Biddinghuizen. Don Quichot vocht tegen iets dat niet te veranderen was. De leden van de zweefvliegclub hopen dat zij nog wel mogelijkheden hebben in hun strijd tegen de windmolens.


Gemeenteraad steunt zienswijze Windplan Groen

Gemeenteraad steunt zienswijze Windplan Groen

23-05-2019 De gemeenteraad is in meerderheid akkoord gegaan met de zienswijze van het college van burgemeester en wethouders over Windplan Groen. Dat plan voorziet in de aanleg van 89 windturbines in de gemeente. Het Rijk besluit over de realisatie van dat plan.


CDA dient samen met D66 en SP motie Windplan in

CDA dient samen met D66 en SP motie Windplan in

22-05-2019 In de commissievergadering op 9 mei jl. is de zienswijze voor het Rijksinpassingsplan Windplan Groen besproken. Ter compensatie en voor het creëren van draagvlak is in het Regioplan vastgelegd dat er € 1.050,= per MegaWatt moet worden afgedragen aan Gebiedsgebonden bijdrage.


Windkoepel Groen: advies Commissie m.e.r. steun in de rug

Windkoepel Groen: advies Commissie m.e.r. steun in de rug

17-05-2019 Windkoepel Groen ervaart het positieve advies van de Commissie m.e.r. over het milieueffectrapport van Windplan Groen als een steun in de rug. De effecten van het windplan zijn volgens de onafhankelijke commissie goed in beeld gebracht. Dat sterkt Windkoepel Groen in de overtuiging dat Windplan Groen op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen.


Commissie akkoord met maatregelen Windplan Groen

Commissie akkoord met maatregelen Windplan Groen

17-05-2019 Het milieueffectrapport van Windplan Groen is door de onafhankelijke Commissie m.e.r. goed bevonden. Dit advies van de stichting brengt de realisatie van het Windplan een stap dichterbij.


CDA kondigt motie Windplan aan

CDA kondigt motie Windplan aan

15-05-2019 Het CDA heeft op 9 mei jl. in de raad een motie aangekondigd met kaders voor de besteding en het beheer van het gebiedsfonds zoals vastgelegd in het Regioplan Wind.


Ontwerp inpassingsplan voor Windplan Groen ter inzage

Ontwerp inpassingsplan voor Windplan Groen ter inzage

08-05-2019 Het ontwerp-inpassingsplan voor Windplan Groen en de ontwerp-vergunningen liggen van vrijdag 26 april 2019 tot en met donderdag 6 juni 2019 ter inzage. Op 8 mei, 15 mei en 16 mei zijn er inloopavonden in de gemeente Dronten.


Nieuwe zienswijze Inpassingsplan Windplan Groen

Nieuwe zienswijze Inpassingsplan Windplan Groen

07-05-2019 De Groep Verontruste inwoners Biddinghuizen heeft naar aanleiding van de mogelijke plaatsing van 5 windturbines rond Biddinghuizen een nieuwe zienswijze opgesteld welke u kunt gebruiken als u de zorgen van de groep deelt.


Inloopavonden over Windplan Groen

Inloopavonden over Windplan Groen

05-05-2019 Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseert samen met Windkoepel Groen in mei vier inloopavonden over Windplan Groen, een plan voor 90 nieuwe windturbines in Oostelijk Flevoland. De inloopavonden worden gehouden in Lelystad, Ketelhaven, Dronten en Biddinghuizen.


Gemeente steunt inwoners Biddinghuizen en Ketelhaven in strijd tegen windmolens

Gemeente steunt inwoners Biddinghuizen en Ketelhaven in strijd tegen windmolens

30-04-2019 De gemeente Dronten steunt inwoners van Biddinghuizen en Ketelhaven in hun strijd tegen de komst van windmolens. De gemeente is van plan een zienswijze in te dienen op het 'rijksinpassingsplan' voor Windplan Groen. De gemeente vraagt om de woonkernen zoveel mogelijk te ontzien.


Informatieavond Windturbines rond Biddinghuizen op 24 april

Informatieavond Windturbines rond Biddinghuizen op 24 april

16-04-2019 Op woensdagavond 24 april wordt in de Voorhof een informatieavond georganiseerd door Windkoepel Groen met medewerking van de groep Verontruste bewoners van Biddinghuizen. U ben vanaf 19.00 uur van harte welkom. Er is de mogelijkheid om u in verschillende zalen te laten informeren aangaande de plannen van Windplan Groen.


Zienswijze tegen plaatsing van 5 windturbines rond Biddinghuizen

Zienswijze tegen plaatsing van 5 windturbines rond Biddinghuizen

16-04-2019 De Groep Verontruste inwoners Biddinghuizen heeft naar aanleiding van de mogelijke plaatsing van 5 windturbines rond Biddinghuizen een zienswijze opgesteld welke u kunt gebruiken als u de zorgen van de groep deelt.


Informatieavond Windplan Groen 25 februari

Informatieavond Windplan Groen 25 februari

11-03-2019 Dorpsbelangen en de Groep Verontruste Biddinghuizenaren Hoge Windturbines kijken terug op een goed bezochte informatieavond over de plaatsing van windturbines rondom Biddinghuizen.


Windplan Groen: streep door 20 molens vanwege vliegveld

Windplan Groen: streep door 20 molens vanwege vliegveld

06-03-2019 Van de 109 geplande windmolens in Windplan Groen in oostelijk Flevoland kunnen er 20 niet doorgaan. Dat schrijven burgemeester en wethouders van Dronten in een brief aan de gemeenteraad. De turbines zijn ingetekend op plekken die een risico vormen voor het vliegverkeer rond luchthaven Lelystad. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft daarvoor een zogenoemd safety assessment opgesteld.


Windplan Groen doet veel stof opwaaien bij bewoners Biddinghuizen

Windplan Groen doet veel stof opwaaien bij bewoners Biddinghuizen

04-03-2019 Voor vele Biddinghuizenaren is Windplan Groen een doorn in het oog. Om de klimaatdoelstellingen te halen, zullen er nieuwe windmolens in Flevoland worden geplaatst, waarvan vijf molens van 250 meter hoogte op 800 meter afstand van de dorpskern van Biddinghuizen. Afgelopen maandag 25 februari was er een informatieavond in het Koetshuis waarbij de bewoners van Biddinghuizen hun zorgen uitten over het plan.


Dorpsbewoners vrezen overlast van windmolens

Dorpsbewoners vrezen overlast van windmolens

26-02-2019 Tientallen inwoners van Biddinghuizen hebben maandagavond hun zorgen geuit over vier grote windmolens van Windplan Groen die bij het dorp komen. Bij Windplan Groen gaat het om nieuwe hoge windturbines in lijnopstellingen van Ketelhaven tot Biddinghuizen.


Agenda informatieavond windmolens rond Biddinghuizen

Agenda informatieavond windmolens rond Biddinghuizen

18-02-2019 Maandagavond 25 februari is er een extra informatieavond over de plaatsing van de windmolens rond Biddinghuizen. U kunt zich dan laten informeren over de plannen en horen in welk stadium de plannen reeds zijn.


Uitnodiging Voorlichtingsavond windmolens

Uitnodiging Voorlichtingsavond windmolens

11-02-2019 Onlangs heeft Dorpsbelangen Biddinghuizen met een aantal bezorgde bewoners gesproken over de plaatsing van de windmolens rondom Biddinghuizen. Uit dit gesprek kwam vooral het gevoel naar boven dat de dorpelingen onvoldoende geïnformeerd zouden zijn. Toch zijn er al 3 inloopavonden geweest waarvoor iedereen is uitgenodigd om zich te laten informeren.


Provincie blijft koploper windenergie

Provincie blijft koploper windenergie

18-12-2018 Flevoland blijft koploper met het opwekken van windenergie. Dat blijkt uit een onderzoek van de provinciale Rekenkamers naar de inzet van provincies om over te stappen op duurzame energie.


Bijpraatsessie over Windplan Groen

Bijpraatsessie over Windplan Groen

13-11-2018 Windkoepel Groen, de initiatiefnemer van Windplan Groen, organiseert op 28 november een bijpraatsessie in Biddinghuizen over het plan voor 109 nieuwe windturbines in Oostelijk Flevoland.


Gemeenteraad stemt in met Windplan Groen

Gemeenteraad stemt in met Windplan Groen

28-09-2018 De gemeenteraad heeft donderdag ingestemd met Windplan Groen. Dat windplan wordt o.a. gerealiseerd op grondgebied van de gemeente Dronten. Het is de bedoeling dat 98 bestaande windmolens plaatsmaken voor 109 nieuwe, grotere turbines om zo meer energie op te wekken.


1 2 3 4 Volgende >>

zoeken
BHZNet.nl weer
  • 14.7 °C
  • 0.0 mm
  • 12.5 °C
Weerstatistieken ->
Agenda 3 dagen Meer agenda ->
Snackbar Twins Snackbar Twins Snackbar Twins
Toevoegen
in de bhznet.nl winkel Alle produkten ->
twitter facebook rss top