Bouwbedrijf HEDI Bouwbedrijf HEDI
Peter Evers Peter Evers
Klusbedrijf Johan Bramer Klusbedrijf Johan Bramer
Hoogeveen Dak & Zinkwerken Hoogeveen Dak & Zinkwerken
Hoogeveen Multi Service Hoogeveen Multi Service

Agenda voorjaarsvergadering Dorpsbelangen

Maandag 25 maart 2019
Agenda voorjaarsvergadering Dorpsbelangen
Foto: Redactie BHZNet.nl

BIDDINGHUIZEN - De Algemene vereniging voor Dorpsbelangen Biddinghuizen nodigt haar leden van harte uit om aanwezig te zijn op de voorjaarsvergadering, die gehouden wordt op woensdag 3 april a.s. om 20.00 uur in Het Koetshuis te Biddinghuizen.

De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:

1. Welkom, door dorpsvoorzitter Willem Feiken

2. Mededelingen

3. Verslagen werkgroepen

4. Financieel verslag 2018

5. Kascommissie
Aftredend: Wim Kapteijn
Zittend: Klaas Spoelstra

6. Bestuurswisselingen
Het bestuur draagt de hieronder genoemde mensen voor en is daarvoor bevoegd. Ook kunnen 10 leden een voordracht maken. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden gemeld.

Verkiesbaar voor de functie van bestuurslid: Wilma de Vries

7. Rondvraag

8. Sluiting

De notulen van de vorige vergadering, de verslagen van de werkgroepen en het financieel verslag zullen bij de ingang van de zaal aanwezig zijn. U kunt dan een exemplaar meenemen. Ook kunt u het verslag vooraf per e-mail opvragen via secretariaat@dorpsbelangen.net.

Mocht u belangstelling hebben om deze vergadering bij te wonen maar nog geen lid van Dorpsbelangen, dan kunt u lid worden door het formulier in te vullen bij de ingang van de zaal.

nieuwsrubrieken
Adverteerder in de rubriek Dorpsbelangen
Van Werven infra & recycling Van Werven infra & recycling
Afvalinzameling, recycling, kunststofrecycling, machineverhuur. Bestel uw rol- of afzetcontainer online.
Biddingringweg 23
8256 PB
Biddinghuizen
T 0321-631441
W http://www.vanwerven.nl/
Van Werven infra & recycling
Van Werven infra & recycling
actueel nieuws
in de bhznet.nl winkel
twitter facebook rss top